Strategia, arvot, visio

Nykyinen strategia ulottuu vuoteen 2022 – elinvoimaiset seurat keskiössä

Uuden strategian aikajänne ulottuu vuoteen 2022 asti. Lähtökohtana on kunnianhimoinen ja mitattavissa oleva tavoite. Viiteryhmäksi on valittu kesälajien yksilölajit ja mittareiksi harrastajamäärät ja kilpailumenestys. Visiokirjauksessa tunnustetaan myös nykytila; emme vielä ole tavoitteessa, mutta toimenpitein sinne voimme päästä.

Seuratoiminnan elinvoimaisuus on edellytys vision saavuttamiselle. Seuratoiminnan tukeminen onkin strategiassa nostettu avaintekijäksi.

Liiton toiminta perustuu harrasteliikuntaan ja kilpaurheiluun. Vaikka jaottelu ei ole yksiselitteinen ja eikä näin mustavalkoinen, kuvaa tämä toiminnan tavoitteellisuutta.  Osa kilpalajeista on olympialajeja.  Kansallinen kilpailutoiminta ja ikäkausi-/ mastersurheilu on laajaa. Kilpaurheilussa onkin haluttu korostaa menestystä sekä kansallisessa kilpailutoiminnassa että kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Erillisenä painopisteenä on nostettu esiin olympiamenestykseen tähtäävä huippu-urheilu.

Nuorisotoiminnassa luodaan mahdollisuuksia erilaisille liikkujan ja urheilijan poluille.

Strategiset painopisteet ja niiden mittarit:

StrategiaSeliteTavoiteMittaritKriittiset menestystekijät
Elinvoimaiset seuratSeurat ovat hyvin toimivia ja aktiivisia ja toiminta seuroissa laadukasta10 kpl Tähtiseuroja vuoteen 2022 mennessäTähtiseurojen määrä
Seurojen jäsenmäärä
Seurakysely ja tyytyväisyys liittoon
Osaava ja motivoitunut seurajohto
Riittävästi seuratoimijoita
Seuratoiminnan laatu
Kasvava harrastetoimintaLiiton jäsenmäärän kasvattaminen+5 % seuraharrastajia ja 100 uutta nuorta mukaan toimintaan vuosittainSeurojen jäsenmäärä
Nuorten alkeiskoulun käyneiden määrä
EPP-korttien määrä
Koulutusjärjestelmä
Olosuhteiden kehittäminen
Harrastetoiminnan palveluiden kehittäminen
Menestyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpaurheiluLisää lisenssiurheilijoita ja laadukkaita tapahtumia, menestys arvokilpailuissa (PM, EM, MM)Lisenssiurheilijoita +15%, kilpailuiden osallistujamäärä +15%Lisenssiurheilijoiden määrä
SM-osallistujien määrä
Valmennuskoulutukseen osallistuneiden määrä
EM- ja MM-kilpailuiden pistesijaurheilijoiden määrä
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
Toimivat kilpailujärjestelmätRegattajärjestelmäHoukuttelevat kilpailutapahtumatOlosuhdetyö
Olympiapolku Tokio/ Pariisi: Menestyvä huippu-urheiluMenestys Tokion ja Pariisin olympialaisissaTokio 2020: soutu 2 pistesijaa, melonta 2 pistesijaa, Pariisi tavoite mitali ja pistesijojaPiste- ja mitalisijat
Olympiaedustuspaikat
Olympialajien EM- ja MM-edustajien määrä
Potentiaalisten urheilijoiden määrä
Motivoituneet urheilijat
Houkutteleva urheilijan polku
Laadukas valmennusjärjestelmä
Taloudelliset ja osaamisresurssit
Laadukkaat olosuhteet
Riittävät voimavaratJäsenseurojen tyytyväisyys, taloudellisten ja henkilöresurssien varmistaminenLiiton talous vahvistuu ja taloudellinen tilanne on vakaa, seurojen tyytyväisyys jäsenkyselyssä hyväTulojen lisäys
Kustannusten hallinta
Työtyytyväisyys
Lisääntyvä omarahoitus
Toimiva hallinto
Omistautunut ja osaava johto ja henkilöstö
Näkyvä, arvostettu ja vaikuttavaHyvä lajibrändi ja tehokkaat viestintäkanavatLajit ovat huippu-urheilun investointilajeja, arvostettu lajibrändi, lisääntynyt medianäkyvyys päämedioissaMediaseuranta
Valtionavustus
Urheilun puhtaus: antidopingkoulutusten kattavuus
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteutuminen
Lajien näkyvyys ja aseman vahvistaminen
Suunnitelmallinen ja kohderyhmän saavuttava viestintä
Yhteiskunnallinen edunvalvonta
Antidopingohjelma

Arvot

Näkyvä

Arvostettu

Vaikuttava

Visio

Melonta ja soutu nousevat harrastetuimpien ja menestyneimpien kesälajien joukkoon.

Missio

Edistämme melontaa ja soutua tuottamalla palveluja jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille, mahdollistamalla kilpaurheilua sen kaikissa muodoissa sekä hoitamalla lajien edunvalvontaa.