ESLU:n koulutuksia ohjaajille ja valmentajille

5.9.2012 Koulutus Yleinen

ESLU järjestää syksyn aikana Terve Urheilija -koulutuksia. Kohderyhmänä ovat pääasiassa lasten ja nuorten valmentajat ja ohjaajat. Koulutukset soveltuvat hyvin myös huoltajille, joukkueenjohtajille sekä urheilijoiden vanhemmille.

Terve Urheilija -ohjelman tavoitteena on edistää urheilijoiden hyvää terveyttä tukevaa valmennus- ja ohjausfilosofiaa. Lisäksi ohjelman tavoitteena on viedä liikuntaturvallisuus ja esimerkiksi hyvät ravitsemustottumukset osaksi käytännön valmennusta.

Koulutukset:

Nuoren urheilijan ravinto
to 4.10.2012 klo 18.00 – 21.00 Helsinki

Monipuolinen ja riittävä ravinto on urheilijan terveyden ja kehittymisen kannalta yhtä tärkeää kuin oikein suoritettu harjoittelu ja riittävä lepo. Laadukkaan ja riittävän syömisen avulla voidaan tehostaa palautumista ja vähentää vamma- ja sairastumisriskiä. Monipuolisen ruokavalion periaatteet on tärkeä opetella jo nuorena. Urheilijan ruokavalion keskeiset osa-alueet ovat arkiruokailu, riittävä juominen ja valmistautuminen kilpailuihin.

Nuoren kasvu ja kehitys
ke 10.10.2012 klo 18.00 – 21.00 Helsinki

Nuori kehittyy monipuolisella ja runsaalla liikkumisella yksilöllinen kehitysvaihe ja herkkyyskaudet huomioiden. Lapsen ja nuoren harjoittelun on oltava monipuolisesti taitoja ja fyysistä suorituskykyä kehittävää. Ohjaajan ja valmentajan on hyvä tuntea fyysisten ominaisuuksien kehittymiseen liittyvät herkkyyskaudet ikävaiheittain. Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys sisältää vaiheita, jolloin ohjaajan ja valmentajan on oltava tarkkana kuormituksen määrän ja laadun kanssa.

Tytöt ja naiset urheilijoina
to 1.11.2012 klo 18.00 – 21.00 Helsinki

Murrosiästä lähtien fyysisten, psyykkisten ja hormonaalisten tekijöiden huomioiminen harjoittelussa edesauttaa tyttöjen ja naisten kokonaisvaltaista kehitystä urheilijana. Koulutuksessa pohditaan, pitäisikö sukupuoliset erot ottaa huomioon harjoittelussa ja käydään läpi muun muassa fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia, jotka tuovat mukanaan haasteita urheiluun tyttöjen kasvaessa naisiksi. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi ravitsemuksen haasteet tyttö- ja naisurheilussa sekä naisurheilijan tyypilliset urheiluvammat.

Koulutusten hinta
Terve Urheilija -koulutusten hinta on 45 euroa. Hintaan lisätään 3 euron toimistomaksu.

Ilmoittautumiset
Ilmoittaudu koulutukseen täyttämällä ilmoittautumislomake kaksi viikkoa ennen koulutusta. Voit myös ilmoittautua Heidi Ahtiaiselle, puh. 045 7731 1002.

Lisätietoja
Lisätietoja koulutuksista antaa koulutusassistentti Heidi Ahtiainen, puh. 045 7731 1002.
Lisätietoja kaikista ESLUn koulutuksista löydät myös ESLUn verkkosivuilta.

Tervetuloa!