Strategia 2023-2028

SMSL uusi strategia hyväksyttiin kevätkokouksessa 1.4.2023.

Strategia 2023-2028

#vesillälihasvoimin #yhdessämeloenjasoutaen #meollaanSMSL

Suomen Melonta- ja Soutuliitto yhdistyi kahdesta liitosta vuonna 2011. Ensimmäinen yhteinen vuosikymmen monipuolisessa ja moniulotteisessa toiminnassa on luonut uusia mahdollisuuksia kehittyä ja myös nostanut esiin haasteita, jotka haluamme ratkaista.

Tällä strategialla halutaan saada aikaan muutos. Tavoitteenamme on innostaa liiton jäsenkunta ja lajit edistämään ja kasvattamaan lajiemme harrastusmahdollisuuksia mahdollisimman monelle. Haluamme olla aktiivinen ja vaikuttava järjestö, jossa jäsenistö haluaa toimia ja vaikuttaa. Haluamme, että mahdollisimman moni jäsen – yhteisö tai yksilö – kokee liiton toiminnan merkitykselliseksi.

Strategiaan kirjataan tahtotila, johon tähdätään saavuttaaksemme yhdessä määritellyt tavoitteet. Strategia määrittelee mihin kehitystyö sekä henkilö- ja talousresursseja erityisesti kohdennetaan.

Strategian aikajänne on kuusi vuotta. Asetetut muutostavoitteet ovat pitkäjänteisiä ja niihin tähdätään asteittain. Tavoitteiden saavuttamista mitataan vuosittain, ja niitä voidaan vuosien kuluessa tarkentaa tai muuttaa toimintaympäristön niin vaatiessa. Vuositasolla toimintasuunnitelma pohjautuu yhdessä päätettyyn strategiaan. 

Strategiassa halutaan ratkaista muun muassa seuraavat haasteet:

  • Miten saadaan liiton toiminnan piiriin / yhteisöön enemmän harrastajia?
  • Miten varmistetaan tulevaisuuden urheilijat eri lajeissa?
  • Mitä tulee tehdä, jotta saavutamme huippu-urheilussa menestystä tulevaisuudessa?
SMSL:n strategian toteuttajatahot ja kohderyhmät.

Visiomme

Vesillä lihasvoimin! Jokaiselle melonnasta ja soudusta kiinnostuneelle löytyy oma tapansa harrastaa. Tarjoamme yhteisön, jossa on ympäri vuoden laadukasta ja innostavaa toimintaa, joka tunnetaan jäsenistön keskuudessa.

Perustehtävämme

Edistämme innostavia ja turvallisia mahdollisuuksia meloa ja soutaa jokaiselle.

Arvomme