Hallitus

Hallitus vastaa liiton strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta, toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä toiminnan arvioinnista ja liiton yleisestä edunvalvonnasta.

Melonta- ja Soutuliiton hallitus 2023

Minna Kantsila
Puheenjohtaja
(2022-2023)
minna.kantsila@smsl.fi

Matti Jääskeläinen
(2023-2024)

Jyri Hämäläinen
(2023-2024)

Risto Murto
(2022-2023)

Anne Rikala
(2022-2023)

Kirsi-Maria Pänttönen
(2022-2023)

Marleena Valtasola
(2023-2024)

Isa Merikallio
(2023-2024)

Nina Into
(2023-2024)