Hallitus

Hallitus vastaa liiton strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta, toiminnan ja talouden suun- nittelusta ja seurannasta sekä toiminnan arvioinnista ja liiton yleisestä edunvalvonnasta.

Melonta- ja Soutuliiton hallitus 2022

Minna Kantsila

Puheenjohtaja

(2022-2023)

minna.kantsila@smsl.fi


Matti Jääskeläinen

Varapuuheenjohtaja

(2021-2022)


Jyri Hämäläinen

Varapuheenjohtaja

(2021-2022)


Anne Rikala

jäsen (2022-2023)


Risto Murto

jäsen (2022-2023)


Kirsi-Maria Pänttönen

jäsen (2022-2023)


Ari Järvinen

jäsen (2021-2022)