Haetaan

Tällä sivulla on tietoja tarjolla olevista opinnäytetyöaiheista, harjoittelu- ja työpaikoista melontaan ja soutuun liittyen.

Ilmoita seurasi, oppilaitoksesi tai muun ilmoitus: toimisto(at)smsl.fi.

Opinnäyteytöaiheet:

Retki- ja kuntomelonnan terveysprofiili

Melonta- ja Soutuliitto hakee liikunta-alan tai muu soveltuvan sosiaali ja terveysalan opiskelijaa tekemään opinnäytetyötä kunto- ja retkimelonnan terveysprofiilia.

Terveysprofiilin tavoitteena on saatavissa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen analysoida kunto- ja retkimelonnan tyypillisiä suorituksia ja kartoittaa näiden terveysvaikutuksia. Mitä fysikaalisia ominaisuuksia säännöllinen melontaharjoittelu kehittää? Mitä mahdollisia terveyshaittoja harjoittelusta voi seurata? Näitä vaikutuksia verrataan terveysliikunnan suosituksiin ja selvitetään jääkö jokin terveyden kannalta olennaisia osa-alue huomiotta?

Fysikaalisten vaikutusten lisäksi kartoitetaan melontaharrastuksen sosiaalisia ulottuvuuksia sekä psyykkisiä vaikutuksia. Näistä pyritään löytämään tutkimustietoa.

Muina tiedonhakumenetelminä voidaan käyttää harrastajahaastatteluja ja -kyselyjä ja harrastajilta kerättyjä harjoitustietoja (esim. sykemittarin ja reittiseurannan tietoja).

Melonnasta on tehty useita opinnäytetöitä, joita voi hyödyntää. Opiskelija saa Melonta- ja Soutuliitosta ohjausta opinnäytetyöhön ja perehdytystä lajiin.

Esimerkkinä kuntonyrkkeilyn terveysprofiili (linkki PDF)

Tehtyjä opinnäytetöitä: (Linkki)

Lisätietoja:

Kai Lindqvist, harrastekoordinaattori

kai.lindqvist@smsl.fi 050 5113639


Harjoittelupaikat: