Liittokokoukset

Sääntöjen mukaan liiton kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ajan ja paikan määrää hallitus ja kirjallinen tai sähköinen kutsu on lähetettävä kaikille jäseninä oleville yhdistyksille vähintään neljätoista päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa päätettävien asioiden valmistelusta vastaa hallitus yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa. Liiton palkatut toimihenkilöt eivät voi olla äänivaltaisia yhdistyksen edustajia vuosikokouksessa, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kokouksissa.

Liittokokousten päätökset ja asiakirjat löytyvät oheisesta valikosta.