Valiokunnat

Hallitus nimeää tarpeelliseksi katsomansa määrän valiokuntia ja nimeää niille puheenjohtajan. Hallitus hakee soveltuvia asiantuntijoita valiokuntiin; seurat voivat esittää hallitukselle ehdokkaita valiokuntiin. Hallitus nimeää tarpeellisen määrän valiokunnan jäseniä kahden vuoden toimintakaudeksi.

Valiokuntien esittelijänä/ sihteereinä toimivat pääsääntöisesti toimihenkilöt. Liiton puheenjohtajalla, tai hänen nimeämällään henkilöllä ja toiminnanjohtajalla on valiokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.