Strategiset painopisteet

Strategian 2023-2028 kolme painopistealuetta ovat:

  1. Liikkuen vesillä turvallisesti ja vastuullisesti
  2. Urheillen vesillä laadukkaasti ja ympärivuotisesti
  3. Menestyen kansainvälisillä vesillä

Tavoitteet vuoteen 2028 ovat:

Liikkuen vesillä turvallisesti ja vastuullisesti

Laadukkaat ja tunnetut palvelut ja edut seura- ja henkilöjäsenille / ”Harrastepassi”

Mittari: 15.000 rekisteröitynyttä henkilöjäsentä SuomiSportissa

Urheillen vesillä laadukkaasti ja ympärivuotisesti

Lasten ja nuorten innostavan seuratoiminnan kehittäminen

  • Lasten ja nuorten melonta- ja soutukoulut käyttöön laajasti seurakentässä
  • Lapsuus- ja valintavaiheen urheilijoilla laadukas seuravalmennus ja -ohjaus ympärivuotiseksi
  • Riittävä osaavien valmentajien ja ohjaajien määrä

Mittari: U23- ja nuorempien lisenssit tuplataan (v. 2022 taso, synt. 2000 ja myöhemmin: 198 -> 396)

Kansallisen kilpailutoiminnan kehittäminen kasvattamaan lajien kilpailijamäärää

Mittari: 2000 lisenssiurheilijaa (v. 2022 taso: 980 -> 2000)

Menestyen kansainvälisillä vesillä

Uskottavan ja realistisen maajoukkuepolun kehittäminen ja toteuttaminen

  • Kärkilajien määrittely ja liittojohtoinen panostaminen
  • Muut lajit: yksittäisten huippuyksilöiden tukeminen

Mittarit: Vuosittainen menestys EM- ja MM-kilpailuissa; Olympiapaikat Pariisi 2024 ja Los Angeles 2028, lajit Olympiakomitean tukiohjelmien piirissä

Huippu-urheilun kotimaan toiminnan keskittäminen Tampereen toimintaympäristöön

Mittarit: Laadukkaat ja houkuttelevat tukipalvelut ja olosuhteet arkivalmentautumiseen ja leiritoimintaan Tampereella

Menestystekijät

Menestystekijät määrittelevät ne yhteiset osa-alueet ja toimenpiteet, joihin meidän tulee panostaa tulevaisuudessa. Näin voimme tehdä muutostyötä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Menestystekijät läpileikkaavat liiton kaikki toiminnat. Ne saavutetaan yhdessä.

Strategian toimenpidesuunnitelma rakentuu menestystekijöistä.