Kevätkokous 2023

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 1.4.2023 klo 12:00 alkaen hybridinä: paikan päällä voi osallistua Valimotie 10, 00380 Helsinki tai etäyhteydellä. Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen; ohjeet alla.

Materiaalit

Kokouskutsu
Esityslista
Valtakirja
Liite 1. Vuosikertomus 2022
Liite 2. Tilinpäätös 2022
Liite 3. Kurinpitomääräysten päivitys
Liite 4. Strategia 2023-2028

Ilmoittautuminen

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon ja toimittaa valtakirja allekirjoitettuna keskiviikkoon 29.3.2023 klo 18:00 mennessä: https://link.webropol.com/s/SMSLkevatkokous2023. Ilmoittautuessa tulee kertoa, osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etäyhteydellä. Valtakirja tulee allekirjoittaa seuran sääntöjen mukaisesti. Mahdolliset äänestykset toteutetaan sähköisellä järjestelmällä. Äänestyslinkki toimitetaan vain niille virallisille kokousedustajille, jotka ovat ilmoittautuneet annetun ajan puitteissa. Kokoukseen osallistujien vastuulla on varmistaa, että heillä on käytössään tekniset laitteet mahdollista äänestystä varten. Käytännön opastus äänestykseen annetaan tarvittaessa kokouksessa. 

Säännöt 13§: ”Liiton kokouksissa on äänivalta liiton jäsenseuroilla, joista kullakin on oikeus lähettää yksi äänioikeutettu edustaja sekä korkeintaan kaksi lisäedustajaa. Viimeksi mainituilla on kokouksessa ainoastaan puhevalta…. Seuran äänioikeutetun edustajan pitää olla edustamansa seuran jäsen ja tehtävään valtuutettu eikä sama henkilö kokouksessa saa edustaa kuin yhtä seuraa.” 

Seuraseminaari klo 10-11:30

Ennen kokousta järjestetään seuraseminaari klo 10:00-11:30. Seminaariin voi osallistua myös etäyhteydellä. Ohjelmassa ovat seuraavat teemat: 

  • Vastuullistyö kuuluu meille kaikille! 
  • Suomi meloo ja soutaa maailman ympäri 10.-18.6.2023 – miten seurasi voi olla mukana? 
  • Esittely kokousta varten: Strategia 2023-2028 – Yhdessä meloen ja soutaen!