Hallinto

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää liittokokous. Liittokokous järjestetään sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuodessa. Liittokokouksessa jokainen jäsenseura on äänivaltainen. Seuralla on jäsenmäärästä riippuen 1-6 ääntä.

Liittokokous valitsee puheenjohtajan, joka toimii hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi liittokokous valitsee hallituksen muut jäsenet ja kurinpitovaliokunnan. Muut liiton toimielimet valitsee ja valtuuttaa hallitus.

Liiton hallinto-ohje määrittelee toimielinten vastuut ja velvollisuudet.