Puuvenejaosto

Puuvenejaoston kokoonpano

Juha Karttunen, puheenjohtaja (+358 40 555 4727, juha.karttunen(at)mirosa.fi

  • Puheenjohtaja koordinoi puuvenejaoston toimintaa, kutsuu koolle jaoston kokoukset, kokoaa asialistan kokouksiin jäsenistöltä ja jaostosta tulleiden ehdotusten sekä jaoston vuosikellon mukaisten velvoitteiden mukaisesti. Hän pitää huolta puuvenejaoksen budjetin laadinnasta, toimittaa sen liitolle sekä valmistelee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen.

Kari Aronen, varapuheenjohtaja (+358 45 174 9293, kari2aronen(at)gmail.com)

  • Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan apuna juoksevien asioiden hoidossa ja toimii jaoston puheenjohtajana puheenjohtajan ollessa estynyt tulemaan kokoukseen.

Taina Joskitt, sihteeri (+358 44 261 6279, taina.k.taskinen(at)gmail.com)

  • Sihteeri pitää pöytäkirjaa puuvenejaoston kokouksissa ja seurakokouksissa. Hän myös avustaa puheenjohtajaa juoksevien asioiden hoidossa ja kokousjärjestelyissä sekä osallistuu tiedottamiseen liittyviin asioihin.
  • Varmistaa, että liiton internetsivuilla on ajantasainen tieto puuvenesoudusta (säännöt, SM-kilpailukutsut, tulokset). Näkyvät ja kuuluvat kaikkialla, riippumatta siitä missä lähin vesistö sijaitsee; tuo puuvene- ja sisäsoudun ihmisten lähelle.

Marika Laaksonen, jäsen (+358 41 433 1885, marikamll42(at)gmail.com)

Soile Hakala, jäsen

Henry Viholainen, jäsen (+358 40 7506 584, henry.viholainen(at)gmail.com​)

  • Seurapisteiden laskija laskee kunkin seuraliigakilpailun jälkeen liigapisteet.

Jukka Paananen, jäsen (+358 50 387 0793, jukkap(at)basen.net)

Harri Metsäranta, jäsen (+358 50 520 1181 harri.metsaranta(at)gmail.com)

Jari Leinonen, jäsen (+358 44 552 7178, jari.leinonen(at)stiegelmeyer.fi)

Sisäsoutu-team

Sisäsoudun lajipäällikkö: Kari Aronen

Muut jäsenet: Marika Laaksonen, Henry Viholainen ja Jukka Paananen

  • ​Tekevät tiivistä yhteistyötä sisäsoudun lajipäällikön kanssa ja pyrkivät verkostoitumaan meitä ympäröivään yhteiskuntaan, kuten kouluihin, oppilaitoksiin, kuntaan jne.  

Kilpailu- ja kalustosääntöjen ylläpito

Kari Aronen ja Jari Leinonen

  • Puuveneiden kilpailu- ja kalustosääntöjen päivittäminen. Muutosehdotuksien esivalmistelu, jaostolle esittely ja muutosehdotusten toimittaminen liitolle käsiteltäväksi.

Puuvenesoudun SM-kisojen koordinaattori

Harri Metsäranta

  • Koordinaattori valmistelee SM-kilpailukalenteri rungon ja hyväksyttää sen jaoksella sekä tiedottaa SM-kilpailujen hakemisesta ja tuo kilpailuhakemukset jaoston käsiteltäväksi. Esittelee ja perustelee jaostolle kauden parhaat palkittavat ehdokkaat. Toimii myös jaoksen yhteyshenkilönä kansallisten soutukilpailujen, retkisoudun yms. tapahtumien suhteen.

Tuomari-, perämies- ja kilpailujärjestäjäkoulutukset

Juha Karttunen, Jukka Paananen, Jari Leinonen ja Harri Metsäranta

  • Suunnittelevat koulutuskalenterin ja paikkakunnat, etsivät koulutuksille kokousjärjestäjän sekä kouluttajan sekä hoitavat ilmoittautumiset ja vahvistavat koulutuksen toteutumiset. He järjestävät ja koordinoivat ylituomarin SM-kilpailuihin ja ohjeistavat/ avustavat tarvittaessa SM-kilpailujen tuomareiden työskentelyä. Lisäksi he ylläpitävät tuomari- ja perämieskorttirekisteriä (tietokanta).
  • Lisätietoja tuomari- ja perämieskoulutuksesta.