Olympiasoudun jaosto

Olympiasoudun jaosto kehittää lajin toimintaa kansallisella tasolla.

Jaoston kokoonpano 2024

Ilona Hiltunen, pj

Joonas Rokkanen, sihteeri

Muut jaoston jäsenet koostuvat seurojen edustajista. Jokaisesta seurasta tulee olla vähintään yksi edustaja aktiivisena nimettynä mukana.

Yhteys jaostoon: olympiasoutu@smsl.fi.