Olympiasoudun jaosto

Olympiasoudun jaosto kehittää lajin toimintaa kansallisella tasolla.

Jaoston kokoonpano

Jaoston kokoonkutsujana toimii olympiasoudun valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen.

Jaostossa ovat mukana olympiasoutuseurat.