Olympiasoudun jaosto

Olympiasoudun jaosto kehittää lajin toimintaa kansallisella tasolla.

Jaoston kokoonpano

Jaoston kokoonkutsujana toimii olympiasoudun valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen.

Yhteys jaostoon: olympiasoutu@smsl.fi.

Jaostossa ovat mukana olympiasoutuseurat.