Kevätkokous 2024

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään 20.4.2024 klo 13:00 alkaen Sporttitalolla, 5 krs. Sininen aula, Valimotie 10, 00380 Helsinki. Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen; ohjeet alla.

Materiaalit

Kokouskutsu
Esityslista
Valtakirja
Liite 1. Vuosikertomus 2023
Liite 2. Tilinpäätös 2023
Liite 3. Tilintarkastuskertomus 2023
Pöytäkirja

Ilmoittautuminen

Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua ennakkoon tämän linkin kautta torstaihin 18.4.2024 mennessä. Myös seuran valtakirjan voi toimittaa ennalta lataamalla sen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeelle. Valtakirja tulee allekirjoittaa seuran sääntöjen mukaisesti. Valtakirjan ennakkoon toimittaminen nopeuttaa valtakirjojen tarkistamista kokouspäivänä.

Säännöt 13§: Liiton kokouksissa on äänivalta liiton varsinaisilla jäsenillä ja tapahtumajärjestäjäjäsenillä, joista kullakin on oikeus lähettää yksi äänioikeutettu edustaja sekä korkeintaan kaksi lisäedustajaa. Viimeksi mainituilla on kokouksessa ainoastaan puhevalta… Seuran äänioikeutetun edustajan pitää olla tehtävään valtuutettu eikä sama henkilö kokouksessa saa edustaa kuin yhtä seuraa.”

Tervetuloa kevätkokoukseen!