Hyvät käytännöt käsittelyssä

25.5.2012 Yleinen

Kiitämme olosuhde- ja nuorisotoimintakyselyyn vastanneita.

Saatuja vastauksia käytämme tulevan toiminnan suunnittelemiseen. Tulemme myös jakamaan seurojen hyviksi havaittuja käytäntöjä kaikkien jäsenseurojemme käyttöön näillä nettisivuilla. Olosuhde- ja nuorisoasioista julkaisemme koosteen, kun olemme analysoineet ja koonneet vastaukset.