Jokamiehenoikeudet nyt oppaana

5.9.2012 Yleinen

Ympäristöministeriö on tänään julkistanut oppaan “Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella”. Julkaisu ei tuo muutoksia jokamiehenoikeuksiin, vaan siihen on koottu tietoa nykyisestä oikeuksia koskevasta lainsäädännöstä.

Teos perehdyttää jokamiehenoikeuksiin niin niiden käyttäjien kuin maankäytön ja maanomistajan näkökulmasta. Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi toisen alueella toimimisesta ulkoilun, luonnontuotteiden keräämisen sekä liikuntaharrastusten näkökulmasta.

Oppaan julkistamistilaisuudessa puhunut ympäristöministeri Ville Niinistö arvostaa kovasti jokamiehenoikeuksia: “Olen aina pitänyt jokamiehenoikeuksia hienona oikeusperinteenä, enkä aio ministerinä ryhtyä asettamaan niihin rajoituksia. Suomessa on hieno ja arvokas luonto, josta kaikkien pitäisi saada nauttia tasavertaisesti. Se on tärkeää myös ihmisten luontosuhteen ja ympäristön arvostamisen kannalta.”

Ministeri Niinistö korostaa, että jokamiehenoikeuksien käyttäjän on liikuttava maastossa luontoa ja kanssaihmisiä kunnioittaen. “On selvää, että toisten kotirauhaa ei saa häiritä. Omaa järkeä pitää tietysti osata käyttää.”

Melonnan ja soudun kannalta keskeisimpiä kohtia tullaan käsittelemään seuraavassa Melonta ja soutu -lehdessä ja ne kootaan myös liiton nettisivuille.

Oppaasta on sähköinen versio luettavissa ympäristöministeriön sivuilta. Julkaisua Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella voi ostaa Editasta.