Läheltä piti?

21.5.2012 Yleinen

Jos vesillä meloessa tai soutaessa pääsee syntymään vaaratilanne tai tapahtuu onnettomuus on hyvä lähettää siitä raportti läheltä piti -tietokantaan.

Melontaan liittyviä riski- ja läheltä piti -tilanteita on kartoitettu vuodesta 2007, kokoamisesta on vastannut Seppo Paavola. Tilanneraportteja on käytetty riskianalyysin tukena. Nyt tietokantaan toivotaan onnettomuus ja läheltä piti -tilanneraportteja sekä melonnan että soudun osalta. 

Läheltä piti tilannekertomukset ilmoitetaan LP-lomakkeella, mukana ohjeet palauttamisesta. Lomake löytyy myös nimellä: Onnettomuus ja läheltä piti -tilanteiden raportti materiaalipankista kohdasta muita sääntöjä ja ohjeita.