Metsähallitus haluaa liikuntajärjestöt mukaan suojelualueiden käytön suunnitteluun

18.9.2012 Yleinen

Metsähallitus kutsui liikuntajärjestöt, erityisesti melojat- ja soutajat, kiipeilijät, maastopyöräilijät ja ratsastajat 17.9. työpajaan pohtimaan suojelualueiden hoidon ja käytön periaatteita.

Työpajassa lajien edustajat, melojat ja soutajat, kiipeilijät, maastoyöräilijät ja ratsastajat kertoivat edustamiensa lajien harrastajien kokemuksia ja toiveita kansallispuistojen alueella toimimisesta. Asioita pohdittiin myös jokamiehenoikeuksien näkökulmasta.Tilaisuus oli erittäin opettavainen, erityisesti hämmästytti kiipeilijöiden erittäin organisoitunut ja ennakoiva toimintatapa. Yleisellä tasolla kaikilla lajeilla tuntui olevan samoja ongelmia, yksityisteiden käyttö, autojen pysäköinti ja näistä aiheutuvat kahnaukset paikallisten maanomistajien kanssa olivat yhteisiä murheita. Huolta kannettiin myös lajien villeistä, järjestäytymättömistä harrastajista, jotka ajattelemattomalla toiminnallaan saattavat vaikeuttaa yhteistyötä maanomistajien kanssa. Melojien ja soutajien toiminnassa kansallispuistojen alueella ei löytynyt huomautettavaa.

Keskusteluissa esille tulleista ideoista Metsähallitus sai varmaan heti käyttöönsä lukuisia ideoita ja toimintamalleja.Yhteistyötä on tarkoitus jatkaa. Paikallisista suojelualueiden hoidon ja käytön suunnitelmista tullaan jatkossa tiedottamaan lajiliittoja ja liikuntajärjestöjä. Liitot ohjaavat paikalliset toimijat, esimerkiksi seurat ja Metsähalllituksen yhteen, yhdessä suunnittelemaan toimintaa. Tiedotamme seuroja melojia ja soutajia koskevista paikallisista suunnitteluhankkeista jatkossakin.