Seuratoiminnan kehittämistuet haussa 15.3.2012 asti

15.1.2012 Yleinen

Vuonna 2012 jaetaan jälleen tukea paikallisen urheiluseuratoiminnan kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea voi hakea lasten ja nuorten urheiluun sekä aikuisten harrasteliikuntaan.

Tuen tavoitteena on lisätä urheiluseuroissa liikkuvien lasten, nuorten ja aikuisten määrää sekä kannustaa seuroja kehittämään toimintaansa ja kokeilemaan uusia innovaatioita.

 

Lasten ja nuorten kehittämistukea voi hakea seuraaville hankkeille: harrastusmahdollisuuksien lisääminen (6-19v.), harjoittelukulttuurin kehittäminen (11-15v.) sekä seuran kehittäminen Sinettiseuraksi.

 

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämistukea voi hakea ohjaajien osaamisen kehittämiseen, uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen, aikuisten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kuntayhteistyöhön.

 

Tukea saavien hankkeiden toteuttamisaika on 1.6.2012—31.7.2013. Tukea myönnetään 1 000–8 000 euroa per hanke.

 

Kehittämistukea voivat hakea kaikki rekisteröityneet urheiluseurat 15.3.2012 mennessä osoitteessa www.seuratuki.fi.

 

Tukirahat ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea. Rahat ovat kokonaisuudessaan Veikkauksen tuottoa. Seuratoiminnan kehittämistuen jakamisesta vastaavat: Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), Nuori Suomi ja Suomen Kuntoliikuntaliitto yhdessä lajiliittojen, TUL:n, FSI:n, muiden valtakunnallisten liikuntajärjestöjen ja liikunnan aluejärjestöjen kanssa.