Suomen Kanoottiliitto tiedottaa

2.3.2012 Yleinen

Suomen Kanoottiliitto on langettanut Jari Väkiparralle urheilun toimintakiellon urheilussa kielletyn lääkeaineen väärinkäytöstä.

Tiedote: Suomen Kanoottiliitto tiedottaa Jari Väkiparran (s. 1962) jääneen kiinni kiellettyn lääkeaineen käytöstä 3.9.2011 Ruovedellä järjestetyissä ratamelonnan kilpailuissa. 

Positiivisesta näytteestä on tiedotettu Suomen Kanoottiliittoa 3.1.2012. Jari Väkiparta ja Suomen Kanoottiliitto eivät vaatineet B-näytteen analysointia. Suomen Antidopingtoimikunnan valvontalautakunta on todennut 25.1.2012, että Jari Väkiparta on syyllistynyt urheilussa kielletyn aineen käyttöön. Positiivinen näyte on sisältänyt testosteonia yli sallittujen arvojen. Testosterostooni kuuluu WADA:n kiellettyjen aineiden listalle.

Suomen Kanoottiliiton hallitus on kokouksessaan 23.2.2012 päättänyt langettaa Jari Väkiparralle kahden vuoden urheilun toimintakiellon.  Koska laboratorion testitulokset ovat saapuneet urheilijan kannalta merkittävän myöhään, katsoo Suomen Kanoottiliiton hallitus, Valvontalautakunnan kannan mukaisesti, että Jari Väkiparran urheiluntoimintakielto on alkanut 3.9.2011 ja päättyy 2.9.2013.

Lisätiedot tarvittaessa, Kanoottiliiton puheenjohtaja Kari Hellström, 040-7703658.

Suomen Kanoottiliitto

Hallitus