Huippu-urheiluyksikkö on uudistanut valmennuksen tukijärjestelmänsä

19.2.2013 Yleinen

Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö on uudistanut tukijärjestelmänsä osana huippu-urheilun muutostyötä. Uudessa tukijärjestelmässä korostetaan mm. kokonaisvaltaista tarveharkintaa sekä jatkuvaa yhteistyötä ja vuoropuhelua urheilijoiden ja lajiliittojen kanssa. Tukea on kolmenlaista: taloudellista, asiantuntija- ja olosuhdetukea. Suoraa taloudellista tukea jaetaan tänä vuonna 5 265 120 euroa.

Olympiakomitea jakaa taloudellista tukea mm. kohdennettuna suoraan urheilijoille, lajiliitoille ja urheiluakatemioille. Suoraa taloudellista tukea se tulee jakaa tänä vuonna 5 265 120 euroa, mikä on n. 550 000 euroa viime vuotta enemmän. Kesäyksilölajeissa tukea jaetaan 2 260 120 euroa.

Uudessa tukijärjestelmässä olympiakomitea tukee lajeja, joissa pystytään tekemään kansainvälistä huipputulosta, voidaan uskottavasti edelleen kehittää huippu-urheilukulttuuria sekä tavoitellaan selkeää ja uskottavaa rytminmuutosta. Henkilökohtaista taloudellista tukea saavat urheilijat, jotka ovat potentiaalisia mitali- tai pistesijaurheilijoita Rion olympialaisissa tai paralympialaisissa ja sitä ennen vuoden 2013 arvokilpailuissa. Lisäksi tuetaan nuoria urheilijoita, jotka arvioidaan tulevaisuuden aikuisten mitaliehdokkaiksi. Kriteerit ovat samat kuin OKM:n urheilija-apurahaesityksessä. Henkilökohtaisen tuen piirissä on kesälajeissa 76 apurahaurheilijaa ja 42 vanhan haastajaohjelman urheilijaa. Lajiliitto- tai ryhmätuen kautta tukea saa lisäksi noin sata urheilijaa.

– Lajiryhmävastaavat ovat valmistelleet tukipäätökset tiiviissä vuoropuhelussa lajien kanssa. Tavoitteena on siirtyä palkitsevasta tuesta kohti investointiajattelua, jossa katse on tulevaisuuden menestyksessä, linjaa Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

Erillisistä tukimuodoista tarveharkintaiseen kokonaistukeen

Osaamisohjelman toteutuksesta vastaavan KIHU:n osaaminen ja asiantuntemus ovat jatkossa myös entistä vahvemmin urheilijoiden ja lajien käytössä. Huippuvaiheen lajiryhmävastaavat puolestaan tukevat ja koordinoivat yhdessä lajien kanssa huippuvaiheen urheilijoiden valmennusta. Asiantuntijatukea tarjoavat myös muut huippuvaiheen asiantuntijat, urheiluakatemiaverkoston asiantuntijat, valmennuskeskukset sekä liikuntalääketieteen keskukset. Olosuhteiden käyttötukea tulee mm. urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kautta.

– Olemme siirtymässä erillisistä tukimuodoista tarveharkintaiseen kokonaistukeen, joka sisältää mm. vanhan haastajaohjelman sekä nuorten olympiavalmentajien palkkatuen. Nuorten olympiavalmentajien määrä kasvaa tänä vuonna 60:sta 75:ään, kertoo Kojonkoski.

Lisätietoja vuoden 2013 tukisummista ja kriteereistä: http://www.noc.fi/huippu-urheilu/valmennuksen-tukijarjestelma/

Lähde: Suomen Olympiakomitea