Kriteeristötyöryhmän työ vauhdissa

14.2.2013 Liitto

Lajiliiton hallituksen nimeämä kriteeristötyöryhmä on kokoontunut talven mittaan neljä kertaa. Ryhmän jäseninä ovat Juha Sulosaari ratamelonnan, Seppo Ketonen olympiasoudun, Jyri Hämäläinen pienlajien ja Markku Juhola puuvenesoudun edustajana. Juhola toimii samalla ryhmän vetäjänä ja ryhmän sihteerinä on Sami Vehkakoski. Työ on edennyt hyvässä hengessä ja yhteisymmärryksessä.

Ryhmä on laatinut projektille projektisuunnitelman aikatauluineen, arvioinut mahdolliset riskit ja niiden todennäköisyyden sekä laatinut riskeille ennaltaehkäisevät toimenpiteet. Ryhmä on niin ikään laatinut tiedotussuunnitelman saavuttaakseen hyvän lopputuloksen avoimen ja vuorovaikutteisen viestinnän avulla. Suurimpina ja tärkeimpinä asioina on ollut lajien toiminnan laajuutta, tuloksellisuutta ja laatua kuvaavien mittareiden ja mittausmenetelmien kehittäminen.

Lähtötietojen keräämiseksi ja lajien toiminnallisuuden ja tuloksellisuuden kuvaamisen edelleen kehittämiseksi pidettiin lajipäälliköiden kanssa yhteinen läpikäynti 13.2.2013. Tilaisuudessa käytiin läpi myös kilpailu- ja valmennusvaliokunnan puheenjohtajan Seppo Ketosen keräämiä, tiedossa olevien virallisten kilpailujen luku- ja osallistujamääriä sekä alusmääriä.

Lajipäälliköistä paikalla olivat Hanna Kortesmäki (poolo), Ilona Hiltunen (olympiasoutu), Heikki Ritvos (maraton), Petteri Pitkänen (ratamelonta) sekä Jyri Hämäläinen (freestyle). Jotta kaikki lajipäälliköt tulisivat kuulluiksi, tullaan estyneisiin lajipäälliköihin olemaan yhteydessä jälkeenpäin puhelimitse.

Projekti etenee seuraavaksi niin, että lajipäälliköt keräävät tarvittavat lajikohtaiset lähtötiedot. Lomakkeiden palautusajaksi sovittiin 28.2. mennessä liiton toimistoon. Projektiryhmä kokoontuu seuraavan kerran 13.3., jolloin lajikohtaisista tunnusluvuista tehdään yhteenveto ja tehdään esitykset mittarien painoarvoista. Tämän jälkeen projektin tuotokset raportoidaan hallitukselle, jonka jälkeen tarkoituksena on pyytää lausunnot seuroilta. Työn tuloksia ja jatkojalostamista on niin ikään tarkoitus työstää kevätkokouksen yhteydessä järjestettävässä työpajassa.

Työryhmän yhtenä keskeisenä tavoitteena on tehdä yhdessä mahdollisimman oikeudenmukainen kriteeristö. Sen avulla tulisi rahanjaon kiistelystä eri lajien kesken päästä enemmän suuntaamaan yhteisiä voimavaroja nuorten saamiseksi mukaan kumpaankin hienoon lajiryhmäämme ja taloudellisten tukijoiden hankkimiseen. Nämä luovat edellytykset hyvän urheilullisen menestyksen turvaamiseksi.