Melonta- ja Soutuliitto hakee ratamelonnan vastuuvalmentajia

20.1.2013 Melonta Soutu Yleinen

Melonta- ja soutuliitto hakee OTO- pohjalta toimivia RATAMELONNAN ALLE 16 VUOTIAIDEN VASTUUVALMENTAJIA

 

Ratamelonnan alle 16 vuotiaiden valmennus- ja leiritystoimintaa on melonta- ja soutuliiton toimesta toteutettu valmennuspäällikön ja OTO- valmentajien yhteistyönä. Leiritystoiminta on ollut kattavaa sisältäen 5-8 kotimaan leiriä sekä fyysisten testien läpiviennin leirien yhteydessä.

Leiritystoiminta on pääsääntöisesti ollut ikäryhmän urheilijoille avointa, luoden mahdollisuuksia myös pienempien seurojen yksittäisille urheilijoille saada valmennuksellista lisäarvoa sekä ryhmäharjoittelua lajiliiton leirien kautta.

Tämän toiminnan kehittämiseen ja käytännön läpivientiin melonta- ja soutuliitto hakee nyt 1-3 OTO- periaatteella toimivia vastuuvalmentajia.

Vastuuvalmentajien keskeisin työtehtävä on vastata alle 16 vuotiaiden valmennustoiminnan jatkuvuudesta sekä laadullisesta kehittämisestä. Yksittäisten leirien läpiviennin osalta vastuuvalmentajien tehtäviin kuuluu rekrytoida tarvittava määrä leirivalmentajia ja/tai osallistua itse käytännön valmennuksen toteutukseen ko. leirillä.

 

Keskeiset työtehtävät:

–       Järjestää ja kehittää alle 16 vuotiaiden kansallista leiritystoimintaa

–       Vastata ikäryhmän urheilijoiden fyysisten testien koordinoinnista ja läpiviennistä yhteistyössä urheiluopiston, seurojen ja seuravalmentajien kanssa

–       Vastata ikäryhmän urheilijoiden harjoittelun suuntaviivojen laatimisesta yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa

–       Vastata PM- kilpailujen valintajärjestelmästä, valintaprosessin seurannasta ja joukkueen valinnasta alle 16 vuotiaiden joukkueen osalta

–       Toimia ns. ”sparrareina”  seuravalmentajille jakamalla omaa tieto-taitoa sekä valmennusnäkemystä seuravalmennuksen kehittämiseen 2-4 krt vuodessa järjestettävien seuravalmentaja- tapaamisten kautta

 

Tehtävään valituilta edellytetään:

–       Intohimoa ja halua pitkäjänteisesti kehittämään suomalaista melontaa

–       hyvää yhteistyökykyä

–       hyviä suullisia ja kirjallisia vuorovaikutustaitoja

–       kykyä itsenäiseen päätöksentekoon

–       kokemusta melontavalmennuksesta

–       riittävää tietopohjaa lasten ja nuorten urheiluvalmennuksesta

 

Hakuprosessissa eduksi katsotaan valmentajakoulutustaso, sekä oma tausta lajin / urheilun parissa.

 

Valmentajalta edellytetään sitoutumista:

– antidoping- toimintaan

– reilun pelin periaatteisiin

– ratamelonnan urheilijan polun keskeisiin linjauksiin

– yhteistyöhön valmennuspäällikön sekä muiden vastuuvalmentajien kanssa

– sitoutumista yhteisesti sovittuihin valmennuslinjauksiin

 

Valmentajien palkka määräytyy työntekijän valmentajakoulutus ja kokemustausta huomioiden ja se sovitaan yksilöllisesti kokonaistyöpanoksen kattavuuden mukaan.

 

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveineen tulee osoittaa liiton toimistolle toimisto@melontajasoutuliitto.fi 1.2.2013 mennessä. Hakemusten perusteella hakijat valitaan haastatteluun, jotka pidetään viikon 6 aikana. Valmentajien työ alkaa kevään 2013 aikana sopimuksen mukaan.

Lisätietoja saa ratamelonnan valmennuspäälliköltä Petteri Pitkäseltä, puh. 0400 – 355523