Ministeriön jakamat seuratuet on myönnetty

19.6.2013 Yleinen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt yhteensä 3 850 000 euroa seuratukena liikunta- ja urheiluseuroille. Valtionavustuksella seurat voivat palkata esimerkiksi ohjaajia ja valmentajia lasten ja nuorten liikuntaan sekä kehittää toimintaansa. Tuen avulla seurat sitoutuvat pitämään lasten ja nuorten säännölliset harrastamismaksut enintään 50 eurossa.

Seuratuen avulla halutaan mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallista elämäntapaa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla mm. osallistumismaksut on tarkoitus pitää kohtuullisina.

Ministeriö myönsi seuratukea kaikkiaan 309 hankkeeseen ja 49 eri lajin toimintaan. Seuratuen avustuksella palkataan päätoiminen tai osa-aikainen työntekijä 121 seuraan. Avustussummat vaihtelivat 30 000 eurosta 1 700 euroon.
Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen tarkoitettuja avustuksia jaettiin 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Suoraan seuroille maksettavat avustukset siirtyivät samalla ministeriön jaettavaksi.

– Vaikka avustukseen varatut määrärahat kasvoivat merkittävästi, jäi ulkopuolelle paljon hyviä hankkeita. Sen takia tulemme jatkossakin kasvattamaan seuratukea, jotta mahdollisimman moni seura pääsisi tuen piiriin. Tulemme myös johdonmukaisesti siirtämään tukia hallinnosta enemmän itse liikuttamiseen, ministeri Arhinmäki arvioi.

Seuratukihakemuksia tuli ministeriölle 1205. Seuratuen vaikuttavuutta seurojen kehittämishankkeissa arvioitiin liikuntaryhmien, liikuntamäärien ja liikkujien lisääntymisenä. Myös toiminnan laatuun kiinnitettiin huomiota. Seurat kehittävät toimintaansa kouluttamalla lasten ja nuorten liikunnan osaajia, vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimijoiden roolia sekä palkkaamalla henkilöstöä keskeisiin ohjaus- ja valmennustehtäviin.

Seuroille myönnetty valtionavustus maksetaan seuran ilmoittamalle tilille lähiviikkoina. Kaikille hakijoille toimitetaan päätös myös postitse. Päätöskirjeessä on tarkemmat ohjeistukset valtionavustuksen käytöstä ja mahdollisen hakua pienemmän avustussumman osalta myös tarkennukset, mitkä ovat valtionavustuskelpoisia menoja.

Ensi vuodelle hakua aikaistetaan. Seuratuki avataan hakuun joulukuussa ja haku päättyy alkuvuodesta 2014. Ministeriö tiedottaa asiasta verkkosivuillaan loppuvuoden aikana.

Myönnetyt avustukset ja tietoa seuratuesta

Lähde: OKM