Seuratoiminnan kehittämistuen (seuratuki) 2013-2015 haku on alkanut

25.1.2013 Yleinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut liikuntalain (1054/1998) 9 § nojalla haettavaksi suoran seuratuen urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Samalla tuen hakuaika on alkanut. Hakuaika päättyy 15.3.2013.

Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Tarkemmat tiedot hakulomakkeineen löytyvät Opetus- ja kulttuuriministeriön internetsivuilta. Seuratuen hakemukset toimitetaan 15.3.2013 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka tekee myös päätökset seuratuen saajista.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö