Seuratuki kasvaa – uusi hakukierros käyntiin

1.11.2013 Yleinen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen keskeisiä liikuntapoliittisia tavoitteita on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus liikuntaharrastukseen urheiluseurassa. Liikunnan määrärahoista suunnataan edelleen rahoitusta ruohonjuuritason toimintaan. Seuratuki kasvaa ensi vuonna 5 miljoonaa euroon. Haku alkaa 2. joulukuuta.

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

– Valmistumassa olevan tutkimuksen mukaan lasten ja nuorten liikunnan harrastuskustannukset ovat jopa kolminkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Seuratuen avulla ohjataan seuroja, niissä toimivia ihmisiä ja heidän kanssaan yhteistyötä tekeviä kuntia, järjestöjä ja yrityksiä laskemaan kustannuksia, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua, toteaa kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki.

Arhinmäki myönsi vuonna 2013 seuratukea 3,8 miljoonaa euroa 309 eri hankkeeseen, yhtenä kriteerinä oli alhaiset harrastamisesta perityt maksut. Ylärajana oli kuukausimaksun pysyminen alle 50 eurossa. Sama kriteeri on yksi edellytys myös ensi vuoden seuratuessa.

– Onneksi on paljon seuroja ja liikuntatoimintaa, joissa maksut ovat olleet jo aikaisemmin rajaa alempia. Tuen avulla haluamme kannustaa ja ohjata entistä useampia seuroja kiinnittämään huomiota harrastusten kustannuksiin. Näin voimme estää sitä, että nuoret syrjäytetään harrastustoiminnasta jo varhaisessa vaiheessa.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Seuratuen jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Tarkemmat hakuohjeet, kriteerit ja lomakkeet julkaistaan ministeriön verkkosivuilla. Haku avataan 2.12.2013 ja se päättyy 10.1.2014.

Vuonna 2014 seuratukea myönnetään veikkausvoittovaroista 5 000 000 euroa edellyttäen, että eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvioesityksen.

Hakuohjeet: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote