Sport Finland -työpaja: Tapahtumia rakkaudesta urheiluun

23.10.2013 Yleinen

Olympiakomitean tapahtumayksikön Sport Finlandin työpajassa puitiin Suomen asemaa urheilumaana ja urheilutapahtumien järjestäjänä. Sport Finland ja kumppanikaupungit ovat yhdessä luoneet ja kirkastaneet kaupunkien profiileja kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjinä. Yhteistyön tuloksena luotiin myös pidemmän aikavälin visio siitä, millaisia urheilutapahtumia kaupunkeihin lähdetään hakemaan tai rakentamaan.

Sport Finland ja sen läheisimmät yhteistyökaupungit (Espoo, Helsinki, Lahti, Oulu, Tampere, Turku) ovat muodostaneet yhteisen viestin Suomesta urheilutapahtumien maana.

– Tapahtumajärjestäjien pääviesti on, että kansainvälisiä huipputapahtumia järjestetään Suomessa rakkaudesta urheiluun. Olemme rakentaneet yhdessä kirjatun toimintasuunnitelman kullekin kaupungille. Toimintasuunnitelmat ovat rakennettu jokaisessa kaupungissa 2013 vuoden aikana, hyödyntäen laajasti kaupunkien paikallista osaamista. Toimintasuunnitelmien tavoitteena on luoda jokaiselle kaupungille, oma profiili pohjautuen kaupunkien vahvuuksiin ja auttaa kaupunkeja kansainvälisten urheilutapahtumien hakemisessa, järjestämisessä ja kehittämisessä, kertoo Sport Finlandin tapahtumapäällikkö Essi Puistonen.

Kaupunkien suunnitelmien pohjalta muodostetaan yhteinen valtakunnallinen suunnitelma, joka linjaa Suomen roolia kansainvälisten urheilutapahtumien maana tulevaisuudessa. Valtakunnallinen suunnitelma profiloi Suomea laajasti kansainvälisten urheilutapahtumien hakijana ja se pyrkii myös kuvaamaan Suomea mielenkiintoisena ja ainutlaatuisena maana.

– Tässä suunnitelmassa näkyy muun muassa kaupunkien tulevat painotukset ja pitkän aikavälin linjaukset siitä, mitä kansainvälisiä urheilutapahtumia Suomeen haetaan. Kaupungit haluavat tarjota myös kaikenikäisille harrastajille kansainvälisiä kokemuksia urheilun kautta. Toimintasuunnitelmaa tullaan päivittämään 2-4 vuoden välein, sanoo Puistonen.

Tuija Seipell: Iloitaan menestyksestä yhdessä!

Sport Finlandin työpajassa puhunut kansainvälisesti tunnettu konsultti ja bloggaaja Tuija Seipell kertoi kotikaupunkinsa Vancouverin ponnisteluista vuoden 2010 talviolympialaisten järjestämiseksi ja valotti kuvaa, joka Suomesta tapahtumajärjestäjämaana maailmalla välittyy. 

– Suomella on upea maine maailmalla, ja Suomi-brändi on hieno lähtökohta tapahtumien hakemiseen. Suomalaisten ainoana vaarana on liiallinen nurkkapatriotismi. Maailmalta katsottuna Suomi on pieni maa eikä kaupunkien välillä nähdä suuria eroja. Kansainvälisille areenoille pitää lähteä yhdessä edistämään yhteistä suomalaista asiaa. Toisten kaupunkien, lajien tai järjestöjen menestyksestä pitää iloita, ei kadehtia. Mitä järkeä on iloita itsekseen tai toisten kustannuksella, kun yhdessä voimme olla ylivertaisia, Seipell kysyi.

Olympiakomitea