Jalokaasut kiellettyjen aineiden listalle

29.8.2014 Yleinen

Maailman Antidopingtoimisto WADA on lisännyt kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon vuonna 2014 jalokaasut muun muassa ksenonin ja argonin. WADA:n muutos tulee voimaan 1.9.2014. ADT päivittää muutoksen internetissä oleviin luetteloihinsa ja vuoden 2015 Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -julkaisuun.

Ksenonia on käytetty eräissä maissa hoidollisesti nukutusaineena ja suojaamaan aivoja hapen puutteen haitallisilta vaikutuksilta varsinkin vastasyntyneillä, mutta myös aikuisilla sydänpotilailla. Ksenonia käytetään hengittämällä yhdessä hapen kanssa, useimmiten suhteessa 1:1. Se vaikuttaa suotuisasti muun muassa suojaamalla elimistöä kylmän (hypotermian) vaikutuksilta. Tämä perustuu siihen, että ksenon sitoutuu aivoissa N-metyyli-D-aspartaattireseptoriin (NMDA-reseptori) ja estää näin keskushermostoa kiihottavan välittäjäaineen, glutamaatin, vaikutuksen ja vähentää siten energian kulutusta. Toisaalta munuaisten erytropoietiinia (EPO) muodostavissa soluissa ksenon estää HIF-1a-proteiinin (hypoksiaa indusoivan tekijän) hajoamista, mikä puolestaan johtaa EPO-hormonin synteesin kiihtymiseen ja sitä kautta punasolutuotannon lisääntymiseen.

Ksenonin ja argonin havaitsemiseen hengitysilmasta on olemassa analysaattoreita, mutta toistaiseksi ei vielä tiedetä, kuinka pitkään käytön jälkeen näitä kaasuja voidaan mitata hengitysilmasta. Ksenonin vaikutukset kestävät varsin pitkään, 2–3 vuorokautta, joten pyrittäessä lisäämään elimistön EPO-tuotantoa sitä hengitetään aina muutaman päivän välein. Toistaiseksi paras keino osoittaa ksenonin käyttö on seurata urheilijan veriarvoja (Urheilijan biologinen passi).

ADT:n tiedote

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -sivut