Liikuntajärjestöille jaettavassa tuessa painopisteenä lapset ja nuoret

7.2.2014 Nuoriso Yleinen

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on myöntänyt kuluvan vuoden valtionavustukset liikuntajärjestöille. Toimintaa tuetaan veikkausvoittovaroista yhteensä 36,71 miljoonalla eurolla. Avustusta sai 120 järjestöä.

– Rahat jaettiin nyt uusin kriteerein. Tärkeimpänä avustusperusteena on lapsille ja nuorille järjestetyn toiminnan laajuus. Järjestöt, jotka poistavat harrastamisen esteitä ja tarjoavat nuorille harrastusmahdollisuuksia, tulevat saamaan enemmän rahaa myös tulevina vuosina. Muutokset on kohtuullista tehdä asteittain useamman vuoden aikana, mutta on tärkeää tukea niitä lajeja, joita nuoret nykyään haluavat harrastaa, ministeri Arhinmäki toteaa.

– Liikuntajärjestöt ovat kansalaisjärjestöjä ja niiden jäsenistö päättää järjestön toiminnasta. Ministeriö voi ohjata järjestöjen toimintaa suosituksin ja painotuksin. Ministeriön myöntämä tuki halutaan kohdentaa erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan ja urheiluun ruohonjuuritasolle. Siksi olemme uudistaneet avustusperusteita mm. siltä osin, etteivät suuret palkat ole valtioavun piirissä, vaan järjestöjen pitää kattaa ne muilla kuin veikkausvoittovaroilla.

– Urheilun aluejärjestöjen toiminta ja valtionavut arvioidaan vuoden aikana perusteellisesti. Ensi vuonna myös heidän avustuksiinsa on tulossa merkittäviä muutoksia.

Lajiliitoista suurimman avustuksen eli 2 miljoonaa euroa sai selvästi suurimpana lasten ja nuorten liikuttajana jalkapallon kattojärjestö Suomen Palloliitto. Suomen Voimisteluliitto Svoli sai 1 760 000 euroa, Suomen Jääkiekkoliitto 1 375 000 euroa, Suomen Hiihtoliitto 1 070 000 euroa ja Suomen Urheiluliitto miljoona euroa. Suomen melonta- ja soutuliitolle myönnettiin tukea 425 000 euroa. Liikuntajärjestö Valo ry sai 3 360 000 euroa, mikä oli suurin liikuntajärjestölle myönnetty avustus. Valo ry:n avustukseen tehtiin myös suurin yksittäinen leikkaus osana liikunnan rahoituksen rakennemuutosta.

Vuoden 2014 toiminta-avustukset:

http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/liikuntajaerjestoet/myoennetyt/liitteet/liikuntajarjestot_avustukset_2014.pdf

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö