Seurakysely puuveneseuroille tammikuun aikana

2.1.2014 Seuroille Yleinen

Puuvenejaosto asetti Tampereella 6.10.2013 puuveneseurojen suunnittelupalaverissa erillisen työryhmän pohtimaan SM-kilpailujen sarjojen, matkojen ja veneluokkien nykyistä tilaa ja niiden uudistamista.

Työryhmän vetäjäksi nimettiin Tampereen suunnittelupalaverissa Pentti Soini. Puuvenejaosto ei halunnut asettaa rajoituksia selonteon suhteen vaan pyrkimyksenä meillä on avoimesti kuulla sekä työryhmän että nyt myös teidän soutuseurojen ”ääntä” päätöksiä tehdessämme.

Toivoisin teitä puuvenejäsenseuroja esittämään seuranne mielipiteen työryhmän tekemään selontekoon (alla). Mielipiteenne pyydän lähettämään osoitteeseen paavo.salonen(at)heimbach.fi tai puh. 040 547 0304 tammikuun loppuun mennessä (30.1.2014). Myös muita puuvenesoudun kannalta kehitettäviä asioita voi toki tuoda esille samassa yhteydessä.

Selontekoon liittyvissä kysymyksissä pyydän ottamaan yhteyttä Pentti Soiniin tai hänen työryhmäänsä: 050 480 2750/ Pentti Soini tai pentti.soini(at)gmail.com

Puuvenejaos tulee käsittelemään ja ottamaan kantaa asiaan helmikuun kokouksessa.

Terveisin,
Paavo Salonen
Puuvenejaoksen pj
 

Saatekirje
Työryhmän selonteko