Seuratukea on haettu yli 19 miljoonaa euroa

4.2.2014 Yleinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratuki on ministeriön suurimpia valtionavustuksia saapuneiden hakemusten perusteella. Määräaikaan mennessä saapui 1162 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma on 19 331 226,00 euroa. Melonta- ja soutuliiton jäsenseuroista 13 haki seuratukea.

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen pääpainotus on mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta.

Seuratuen avulla edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Seuratuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista. Seuratukea kohdistetaan toimintaan, missä harrastuskustannukset eivät ylitä 50 euroa kuukaudessa.

Seuratukea myönnetään tänä vuonna yhteensä 5 miljoonaa euroa ja yksittäiset jaettavat summat ovat 2 500 ja 30 000 euron välissä.

Seuratukipäätökset pyritään tekemään huhtikuun loppuun mennessä.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote