Varusmiespalvelus Urheilukoulussa, haku 1.7. mennessä

11.4.2014 Yleinen

Kesälajien urheilijoiden hakuaika varusmiespalveluun puolustusvoimien Urheilukouluun on käynnissä. Syksyn saapumiserään hakevien on jätettävä hakemuksensa 1.7.2014 mennessä. Urheilukoulu siirtyy toimimaan Lahdesta Santahaminaan Helsinkiin tulevana syksynä.

Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelustaan suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille (ml vapaaehtoista palvelusta suorittavat naiset) mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Vuodesta 1979 alkaen Urheilukoulussa on palvellut 5451 urheilijaa 54:stä eri lajista. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.

Urheilukoulussa on varattu aikaa valmennukseen päivittäin 2-8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Harjoitteluun on lisäksi käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteutetaan koulutettujen lajivastaavien koordinoimana, tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen ja URHEAn kanssa. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen palveluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa pääsääntöisesti 347 vrk. Heidät koulutetaan vähintään aliupseereiksi. Parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pidetään Urheilukoulussa, ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti. Huippu-urheilijoilla on mahdollisuus myös 165 vrk palvelusaikaan (maksimissaan 30 % saapumiserän vahvuudesta), jolloin heidät koulutetaan miehistötehtäviin. Tälle erikoislinjalle on mahdollisuus hakeutua, jos urheilija saa rahallista Suomen Olympiakomitean tukea, harjoittelee ja kilpailee ammatikseen pääsääntöisesti ulkomailla tai on poikkeuksellisen menestynyt urheilulajissaan.

Hämeen rykmentti lakkautetaan osana puolustusvoimauudistusta, jolloin Puolustusvoimien Urheilukoulu siirtyy Lahden Hennalasta osaksi Kaartin jääkärirykmenttiä Santahaminaan, Helsinkiin vuonna 2014. Vuonna 2014 viikolla 40 (29.9.2014) palveluksensa aloittava kesälajien saapumiserä astuu palvelukseen Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä.

Hakeminen

Urheilukouluun hakijoiden tulee edustaa kansallista nuorten tai yleisen sarjan huippua. Urheilulajin tulee olla olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä psykologisten ja fyysisten testien tulosten perusteella.

Syksyn saapumiserään hakevien kesälajien urheilijoiden on jätettävä hakemuksensa 1.7.2014 mennessä. Valintakokeet järjestetään Hämeen rykmentissä Lahdessa.

Haku Urheilukouluun osoitteessa www.mil.fi =>varusmiehet =>erikoisjoukot =>urheilukoulu tai www.urheilukouluntuki.fi. Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa myös aluetoimistoista.