Kymijoen koskikunnostukset – Ilmasilta-hankkeen toteutus alkaa toukokuussa

4.5.2015 Liitto

Tiedote Melonta- ja soutuliitto              4.5.2015

Kymijoen koskikunnostukset – Ilmasilta-hankkeen toteutus alkaa toukokuussa

 

Kymijokea kunnostetaan touko-kesäkuussa Ilmasilta-nimisessä hankkeessa. Hankkeen suunnittelu on käynnistynyt syksyllä 2014, jolloin myös Suomen melonta- ja soutuliitto lausui hankesuunnitelmasta. Hankkeen rahoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta varmistui alkuvuodesta 2015, jolloin myös hankkeen tarkempi suunnittelu käynnistyi. Hankkeessa ovat Suomen melonta- ja soutuliiton edustajina olleet Sirpa Törrönen ja Antti Paavilainen taustatukenaan työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet Jukka Ollikainen, Toni Spännäri ja Hanna Sivén. Hanketta hallinnoi Cursor Oy.

Kokonaisuudessaan kunnostettavia koskialueita on seitsemän (Piirteenkoski, Tiirankari, Ristolankoski, Ahvioonkosket, Kultaankosket sekä Pernoon ylin ja keskimmäinen koskiporras). Kutupesiä rakennetaan yhteensä n. 50 kpl (n. 5 000 – 6 000 m2) ja soraa on arvioitu käytettävän noin 1700 m3. Soraistukseen käytetään helikopteria, koska alueilla on paljon koski- ja virta-alueita, joille soran kuljettaminen perinteisin kunnostusmenetelmin on hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Helikopterimenetelmän on arvioitu olevan käytettävistä kunnostusmenetelmistä kustannustehokkain. 

Kunnostustyöt alkavat toukokuun puolessa välin Pernoonkoskilta, josta ne jatkuvat joen yläjuoksulle päin. Pernoon alueella kunnostustoimia tehdään Ruhankosken ja Vääränkosken alueille. Työt alkavat maanantaina 18.5. kunnostuskohteiden tarkastamisella ja soran levitys alkaa tiistaina 19.5. Aikatauluarvio Pernoon alueen kunnostuksille on 2-3 työpäivää. Varsinaisina kunnostuspäivinä melominen kunnostettavilla alueilla on todennäköisesti mahdotonta. Kultaan- tai Ahvionkoskille suuntaavien kannattaa varmistaa soraistusajankohdat ennen melomaan lähtemistä. Suomen melonta- ja soutuliiton edustaja on mukana melonnan kannalta erityisen tärkeiden alueiden kunnostusten toteutuksessa. 

 

Hankkeen Facebook –sivu

 

Lisätietoja:

Kai Lindqvist, kai.lindqvist(ät)melontajasoutuliitto.fi