Liikuntalaki hyväksyttiin – poikkihallinnollisuus esillä

6.2.2015 Yleinen

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä 29.1. 2015 liikuntalain sisällön sivistysvaliokunnan mietinnön mukaisena. Lakiesityksen toinen käsittely oli 3.2. jolloin esitys hyväksyttiin.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan lakia koskevassa mietinnössä korostuu tarve liikunnan poikkihallinnollisuuden edistämiselle. Valiokunnan mukaan puitelain säätäminen ei tuo käytännön ratkaisua liikuntakulttuurin ja järjestäytyneen liikunnan merkittäville ajankohtaiskysymyksille. Lain lisäksi tarvitaan muun muassa liikunnan toimialaa johtavalta ministeriöltä eli opetus- ja kulttuuriministeriöltä toimenpiteitä eri hallinnonalojen kannustamiseksi liikunnan edistämiseen, järjestöjen avustuspolitiikan uudistamiseksi ja liikuntatoimen määrärahojen kohdentamiseksi liikuntalain tavoitteiden mukaisesti. Liikunta tulee aikaisempaa vahvemmin edistää osana yhteiskunnallista päätöksentekoa. Valiokunta ei pidä tarpeellisena kuitenkaan uusien hallinnollisten rakenteiden luomista poikkihallinnollisuuden vahvistamiseksi.

Valtion yhteistyövelvoite tulee valiokunnan käsityksen mukaan jatkossa näkyä yhä konkreettisemmin valtion ja liikuntakentän tiivistyvänä yhteistyönä. Valiokunta korostaa, että poikkihallinnolliset ja rakenteelliset uudistukset varhaiskasvatuksen, koulun, terveydenhuollon palveluiden ja yhdyskuntasuunnittelun parissa ovat välttämättömiä, jotta liikunnallisen elämäntavan perusta saadaan luotua nykyistä laajemmalle osalle väestöä ja väestön kokonaisaktiviteettia saadaan olennaisesti kasvatettua.

Eduskunnan täysistuntokeskustelussa esiin nousivat myös poikkihallinnolliset kysymykset. Tämän lisäksi edustajia puhututti erityisesti yhdenvertaisuus, harrastuksen hinta ja liikkumattomuus