Liiton kevätkokous pidettiin Tampereella

13.4.2015 Yleinen

Suomen melonta- ja soutuliiton kevätkokous pidettiin Tampereen Koskikadun Cumuluksessa lauantaina 11.4. Liittokokous vahvisti Tampereella liiton v. 2014 toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen.

Avauspuheenvuorossaan liiton puheenjohtaja Ralf Sund antoi kuluneen vuodesta myönteistä palautetta mm. päärahoituslähteelle (Opetus- ja Kulttuuriministeriö), jonka tuki kasvoi 15.000€:lla ja krittiikiä omavaraisuusasteesta. “Omavaraisuusasteemme parantamisessa on kehitettävää, sillä olemme valitettavasti liiaksi riippuvaisia valtion tuesta. Toivottuun puskuriin liitto ei ensimmäisten kolmen vuoden aikana ole yltänyt. Lajiliittovertailussa jäsenmaksumme ovat paljon pienemmät kuin yleensä muissa lajeissa. Myönteistä vuodessa on ollut myös se, että nyt on sekä Kanoottiliiton että Soutuliiton kanssa keskinäiset talousasiat lopullisesti järjestyksessä, totesi Sund.

Kosken kupeessa krittiikiä puheenjohtaja antoi myös järjestäytymisasteesta. “Liitto ei ole vielä lunastanut aikkien melonta- ja soutuseurojen luottamusta, minkä eteen tulee tehdä töitä myös jatkossa”, totesi puheenjohtaja.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi hallitukselle vastuuvapauden. Vuoden 2014 tilinpäätös on 27.303,87€ tappiollinen mutta tulos ei ole vertailukelpoinen edellisiin vuosiin nähden. Tilinpäätöksessä huomioitiin nyt ensimmäisen kerran lomapalkkavaraukset, yhteisummaltaan 30.465,70€. Vuosien 2012 ja 2013 vertailukelpoinen tulos on 3.161,83€ voitollinen. “Kyse on teknisestä muutoksesta, eikä asialla ole kassavaikutusta”, totesi Sund.

Puheenvuorossaan pj.Sund myös totesi, että erityisesti ajankäytöllisistä syistä hän ei enää v. 2016 tule jatkamaan lajiliiton puheenjohtajana. Tämän johdosta kokous totesi, että hallituksen tulee nimetä ehdollepanotoimikunta tulevan puheenjohtajan löytämiseksi.