Rahapelipolitiikassa tapahtuu

6.2.2015 Yleinen

Talouspoliittinen ministerivaliokunta otti kantaa suomalaisen rahapelijärjestelmän puolesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys suomalaisten liikuntajärjestöjen yhteistyöstä ulkomaisten rahapeliyhtiöiden kanssa julkistettiin. Sisäministeriö asetti hankkeen valmistelemaan ehdotuksen suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Rahapelijärjestelmän edunsaajatahot käynnistävät uutta edunvalvontahankekautta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys suomalaisten liikuntajärjestöjen yhteistyöstä ulkomaisten rahapeliyhtiöiden kanssa julkistettiin joulukuussa 2014. Selvityksen laati liikunnan vastuualueen johtaja Harri Syväsalmi.

Selvitys on kattava tietopaketti rahapelitoimialasta. Se kuvaa järjestelmämme vahvuudet ja rahapelipolitiikan keskeiset ongelmakohdat. Selvitykseen on koottu suositukset, joiden avulla liikunnan ja urheilun rahoitus voidaan turvata myös tulevaisuudessa kestävällä tavalla. Selvityksessä todetaan muun muassa, että liikuntajärjestöiltä edellytetään lainsäädännön noudattamista ja eettisesti kestävää toimintaa. Suomalaisia yhtiöitä puolestaan kannustetaan tarkistamaan toimintatapansa yhteiskuntavastuusitoumustensa mukaisiksi sponsoriyhteistyössä.

Valo ja Olympiakomitea kertoivat oman kantansa asiaan lokakuussa antaessaan lausunnon selvitysmiehelle. ”Ulkomaisten peliyhtiöiden mainonta ja markkinointi on Suomen arpajaislain mukaan kiellettyä. Kyseisten peliyhtiöiden näkyvyyden lisääminen heikentää suomalaisten rahapeliyhtiöiden asemaa ja pienentää rahapelijärjestelmästä yhteiskunnalle koituvaa hyötyä”, sanoi Valon ja Olympiakomitean pääsihteeri Teemu Japisson.

Yllättävä ajoitus

Joulukuun alussa julkisuuteen oli vuotanut uutinen hallituksen suunnitelmista yhdistää rahapelitoimijat. Aihe oli ollut epävirallisissa keskusteluissa moneen otteeseen aiemminkin, mutta useimmille asia tuli julkisuuteen yllätyksenä. Veikkauksen edunvälittäjäverkosto otti kantaa aiheeseen monien muiden tavoin toteamalla, että edunsaajatahojen on oltava mukana neuvotteluissa, jos uutta rahapelijärjestelmää ryhdytään selvittämään.

Pari viikkoa myöhemmin, joulukuun puolivälissä, talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi ”linjausehdotukset, joiden tavoitteena on suomalaisen yksinoikeusjärjestelmään perustuvan rahapelijärjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen noudattaen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä”(tiedote). 

”Ministerivaliokunnan linjausten mukaan suomalainen rahapelijärjestelmä, joka perustuu yksinoikeusjärjestelmään, turvaa parhaalla mahdollisella tavalla rahapeleihin osallistuvien oikeusturvan estämällä peleihin liittyvät väärinkäytökset ja vähentämällä rahapelaamiseen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Näiden tavoitteiden turvaamiseksi Suomen rahapelijärjestelmän tulee jatkossakin perustua yksinoikeusjärjestelmään”, tiedotteessa todettiin.

Linjaus rahapelijärjestelmän vahvistamiseksi kumpuaa digitaalisen toimintaympäristön rajusta muutoksesta. Internetissä tarjottavat pelit näyttävät helposti toistensa kaltaisilta. Tämä aiheuttaa muutospaineen arpajaislainsäädäntöön. Yksinoikeusjärjestelmässä eri pelitarjoajien tuotteet eivät saa näyttää samanlaiselta eli kilpailla sen avulla keskenään kuluttajien euroista.

Yksinoikeusjärjestelmä hankkeen lähtökohtana

Sisäministeriö käynnisti tammikuussa hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Hanke päättyy 13.3.2015 eli aikataulu on melko tiukka.

Selvitykseen sisällytetään ehdotukset omistajaohjauksesta ja rahapelitoiminnan valvonnan organisoinnista. On sovittu, että rahapelituottojen käyttötarkoitukset ja jakosuhteet säilytetään nykyisellään.

”Valtioneuvoston asettama rahapeliasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi hankkeen etenemistä. Eduskunnan yhteydessä toimiva rahapeliasioiden parlamentaarinen työryhmä toimii hankkeen ohjausryhmänä. Rahapeliasioiden neuvottelukunnan työvaliokunta vastaa hankkeen tarkemmista linjauksista talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten mukaisesti”, kerrotaan sisäministeriön tiedotteessa.

Edunsaajien edustajat ovat mukana hankkeen työryhmässä, jonka puheenjohtajana toimii sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Veikkauksen edunvälittäjien puheenjohtaja, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n pääsihteeri Olli Joensuu edustaa ryhmässä liikuntaa, tiedettä, taidetta ja nuorisotyötä.

Hallitusneuvottelujen häämöttäessä huhtikuussa lienee hankkeen päämääränä saada aikaan mahdollisimman valmis ja laajasti hyväksyttävissä oleva, tulevaisuuteen suuntautuva rahapelitoimintamalli. Ei tarvitse olla suuri ajattelija havaitessaan, että peliyhtiöiden lukumäärä lienee jatkossa yksi (kaikki kolme toimijaa yhteen), kaksi (RAY ja Veikkaus yhteen, Fintoto erillään) tai kolme (nykyinen rakenne). Viimeinen vaihtoehto lienee epätodennäköinen, aivan täysin ennallaan ei järjestelmää voine pitää. Aika näyttää, miten hanke etenee ja millaiseen lopputulemaan siinä päädytään niin toimijoiden määrän kuin rahanjakomallinkin osalta.

Edunvälittäjien näkökulmasta katsoen keskeistä on pelituoton varmistaminen – esimerkiksi liikunnan veikkausvoittovararahoituksen turvaamiseksi. Samalla on kannustettava maltilliseen pelaamiseen ja huolehdittava pelaamisen turvallisuudesta, kuten ikärajoista ja tunnistautumisesta, jotka kuuluvat vastuulliseen rahapelitoimintaan.

Edunvalvontahanke vol 2

Veikkauksen edunvälittäjien (tiede, taide, liikunta, nuorisotyö) EU-edunvalvontahanke päättyi vuodenvaihteessa. Uusi hanke on käynnistymässä, tällä kertaa laajemmalla ”omistajapohjalla” – hankkeessa ovat mukana veikkausvoittovarojen edunsaajatahojen lisäksi RAY:n edunsaajat, edustajanaan SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Kolmevuotisen hankkeen käynnistämiseen liittyvät neuvottelut ovat loppusuoralla. Edunvalvontahankkeen kohteena ovat erityisesti rahapelien sääntelyyn liittyvä EU-lainsäädäntö ja päätöksenteko. Hankejohtajana jatkaa ’miehemme Brysselissä’, tunnettu ja taitava lobbari Petri Lahesmaa.