Seuratoiminnan kehittämistuki 2016 hakuohjeet

20.11.2015 Yleinen

Seuratoiminnan kehittämistuki 2016 hakuohjeet julkistettu 19.11.2015 klo 13. Ne löytyvät ministeriön sivuilta:

Seuratuen haku avautuu 19.11.2015 klo 13.00 ja haku tehdään sähköisenä osoitteessa: www.seuraverkko.fi

Haku päättyy 18.12.2015 klo 16.15.

Haku tehdään sähköiseen järjestelmään kaksivaiheisena. Seurat täyttävät hakemuksen sähköisesti, jonka jälkeen tulostavat valmiin hakemuksensa toimittaen sen ministeriöön.

Ministeriö pyytää edelleen asiantuntijalausunnot hakemuksista. Lausunnonantoprosessin kokonaisuudesta vastaavat alueelliset osaamis- ja palvelukeskukset seitsemällä yhteistoiminta-alueella. Liitot ja muut järjestöt arvioivat omat seuransa/yhdistyksensä ja laittavat ne järjestykseen alueittain.

Seurojen hakemukset ovat lausunnonantajien arvioitavissa sähköisessä järjestelmässä. Lausunnonantajille annetaan käyttöoikeus omien seurojensa hakemusten tarkasteluun.

Oman arviointityön voi jokainen nyt tehdä joustavammin, sillä hakemukset ovat sähköisessä järjestelmässä arvioitsijoille auki usean viikon ajan.

 

Aikatauluista yms. tulemme viestimään tarkemmin ennen hakuajankohdan päättymistä. Järjestämme yhteisen infotilaisuuden aikaisempien vuosien tapaan joulukuussa. Ilmoitamme infon ajankohdasta lähiaikoina.

 

Tulevaa lausunnonantamista varten pyydämme teitä ilmoittamaan välittömästi, jos lausujanne on muuttunut tai muuttuu. Tiedon pyydän päivittämään viimeistään 25.11. mennessä minulle.

 

Kun viestitte asiasta seuroille ja sparraatte seuroja kehittämishankkeissa ja tässä valtionavustushaussa, niin muistutan, että yksi tärkeimmistä asioista sen varsinaisen hyvän kehittämisen rinnalla on ehdottomasti se, että hakuohjeet luetaan huolellisesti.

 

Seuraverkkoa, jonka kautta haku nyt tapahtuu, ollaan kehittämässä valtakunnalliseksi seuratietojärjestelmäksi, seuratiedon kokoajaksi. Jotta seuratietojärjestelmästä saataisiin aidosti valtakunnallinen ja meitä kaikkia toimijoita auttava, edellyttäisi se, että liittojen ja kuntien käytössä olevat erilaiset seuratietojärjestelmät tai seuroille toimitetut jäsenrekisterijärjestelmät voisivat toimia Seuraverkon avoimen rajapinnan kautta. Tämä helpottaa esimerkiksi yksittäistä urheiluseuraa jo seuratuen hakuvaiheessa, kun hakijan ei tarvitse täyttää seuran/hakijan perustietoja erikseen Seuraverkkoon, vaan ne saisi siirrettyä sinne omasta valmiina olevasta järjestelmästä rajapinnan avoimuuden mahdollistamana.

Seuraverkosta tulee enemmän tietoa myös lähitulevaisuudessa.

 

Sari

_____________________________

Sari Virta

ylitarkastaja /överinspektör/senior advisor

nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto /ungdoms- och idrottspolitiska avdelningen /Department for Youth and Sport Policy

liikunnan vastuualue /ansvarsområdet for idrott/sport division

puh. 0295 330 377

gsm +358 50 521 0342

Opetus- ja kulttuuriministeriö /Undersvisning- och kulturministeriet/Ministry of Education and Culture

PL 29, 00023 Valtioneuvosto

sari.virta@minedu.fi

www.minedu.fi