Seuratukea urheiluun ja liikuntaan haettiin 15,4 miljoonaa euroa – päätökset keväällä

8.1.2015 Yleinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaan seuratoiminnan kehittämistukeen saapui määräaikaan mennessä 965 hakemusta. Tukea haettiin yhteensä 15 423 794 euroa. Työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin tuli 64 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli 823 313 euroa. Tuen saajista ministeriö päättää keväällä.

Seuratukipäätökset ministeriö pyrkii tekemään huhtikuun loppuun mennessä. Työllisyyttä edistävien liikunnan hankkeiden päätökset tehdään helmikuun loppuun mennessä. Tiedot avustusta saavista seuroista julkaistaan ministeriön verkkosivuilla www.minedu.fi.

Seuratukea myönnetään tänä vuonna yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Yksittäiset avustukset vaihtelevat noin 2 500 eurosta 30000 euroon. Vuodelle 2015 on jaossa myös kertaluonteinen 550 000 euron määräraha seurojen työllistämistueksi.

Seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuella halutaan mahdollistaa liikunnan harrastaminen kaikille lapsille ja nuorille sekä edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Seuratuen avulla edistetään yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia. Seuratuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista sekä ennalta ehkäistä liikunnan drop out-ilmiötä.

Työllistämistuella seuroilla on mahdollisuus työllistää työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia 16-29 -vuotiaita nuoria esimerkiksi ohjaus- ja valmennustyöhön, tapahtumajärjestelyihin, leiriohjaajaksi tai ottelu- ja kisatehtäviin.

Seuratukihakemukset jakaantuivat maakunnittain seuraavasti: Etelä-Karjala 28, Etelä-Pohjanmaa 42, Etelä-Savo 32, Kainuu 15, Kanta-Häme 30, Keski-Pohjanmaa 10, Keski-Suomi 67, Kymenlaakso 31, Lappi 33, Pirkanmaa 84, Pohjanmaa 26, Pohjois-Karjala 32, Pohjois-Pohjanmaa 49, Pohjois-Savo 46, Päijät-Häme 20, Satakunta 46, Uusimaa 288 ja Varsinais-Suomi 86.