Uusi rahankeräyslaki siirtyy seuraavalle hallituskaudelle

6.2.2015 Yleinen

Lausuntokierroksella ollut rahankeräyslaki siirtyy seuraavalle hallituskaudelle. Tavoitteena oli saada esitys vielä tällä kaudella eduskuntaan, mutta hallitusryhmät ovat todenneet yhdessä, että valmistelulle tarvitaan lisäaikaa.

Sisäministeri Päivi Räsänen on päättänyt 15.1. 2015 jatkaa esiselvitystyötä. Ministeriö tulee myös arvioimaan saadun palautteen perusteella miten toimivalla rahankeräyskäytännöllä turvataan suomalainen kolmannen sektorin toiminta.

Hallituksen esityksessä ehdotettiin lupamenettelyn korvaamista itsesääntelyllä ja rahankeräyksen hallinnoinnin siirtämistä poliisihallinnosta maistraateille. Tervetulleiden uudistusten vastapainoksi esitys olisi laajentanut rahankeräysoikeuden omaaviksi tahoiksi kaupalliset toimijat ja julkisyhteisöt Lisäksi keräystarkoituksen yleishyödyllisyys ehdotettiin poistettavaksi.

Annetuissa lausunnoissa muun muassa ilmoitusmenettelyyn siirtymistä pidettiin kannatettavana ja kerättyjen varojen suuntaaminen jatkossakin yleishyödylliseen tarkoitukseen koettiin tärkeäksi. Valo pitää erityisesti rahankeräysoikeuden laajentamista kaupallisiin toimijoihin ja julkisyhteisöihin kansalaisjärjestöjen varainhankinnan kannalta erittäin ongelmallisena.