Uusi Taitovalmiustesti Kasva Urheilijaksi-palvelussa

26.3.2015 Yleinen

Harrastamalla lapsuudessa monipuolisesti liikuntaa ja urheilua lapsi rakentaa vahvaa pohjaa sekä liikunnallisten perustaitojen että lajitaitojen oppimiselle. Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen oppiminen on perusta, jonka varaan myöhemmin urheilijan polulla valinta- ja huippuvaiheessa on mahdollista rakentaa vahvat lajitaidot ja saavuttaa myös menestystä. Oikotietä onneen ei ole.

Suomalaislasten liikunnan yksipuolisuus ja vähyys ovat syystäkin huolenaiheita suomalaiselle urheiluyhteisölle.

– Lasten ja nuorten liikunnalliset perustaidot ovat heikentyneet verrattuna muutaman vuosikymmenen takaiseen tilanteeseen. Merkittävä selittäjä tälle ilmiölle on arjen fyysisen aktiivisuuden väheneminen ja liikkumisen yksipuolistuminen. Perustaidoilla on suuri merkitys sekä liikunnan harrastamisen että kilpaurheilumenestyksen kannalta. Lisäksi liikunnallisilla perustaidoilla on osoitettu olevan yhteyttä myös koulumenestykseen, kertoo Sami Kalaja, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtaja ja taitovalmennuksen asiantuntija.

– Kilpaurheilun kannalta liikunnalliset perustaidot ovat tärkeitä, koska urheilun lajitaidot rakentuvat perustaitojen muodostamalle kivijalalle. Matematiikan sanonta: ”Täytyy osata numerot, ennen kuin voi opetella laskemaan” toimii myös liikunnassa ja urheilussa. Lajitaitojen kehittäminen korkealle tasolle edellyttää, että perusteet hallitaan kunnolla, hän jatkaa.

Taitovalmiutta on nyt mahdollista testata

Valon Kasva Urheilijaksi -palveluun on kehitetty testi, jolla pystytään arvioimaan ja seuraamaan valmiutta taitojen oppimiseen. Testi kantaa nimeä Taitovalmiustesti ja se on yksi osa Kasva Urheilijaksi -testipatteristoa, johon kuuluvat myös elämänrytmitesti, motivaatiotesti ja ominaisuustesti.

Taitovalmiustestillä mitataan urheilevan lapsen ja nuoren kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä arvioidaan välineenkäsittelyä. Testissä on viisi osa-aluetta: tasapainoilu takaperin, esteen yli kinkkaus, sivuttaishyppely, sivuttaissiirtyminen ja heitto-kiinniottoyhdistelmä. Testi on suunnattu 5 – 15 -vuotiaille urheilua ja liikuntaa harrastaville lapsille ja nuorille lajista riippumatta.

– Taitovalmiustesti on erinomainen työkalu nuoren urheilijan taitavuuden arvioimisessa. Testin avulla valmentaja näkee muun muassa nuoren urheilijan kehon hallinnan, mahdolliset puolierot sekä liikkeen rytmittämisen, kuvailee Pääkaupunkiseudun urheiluakatemian valmennuksen kehittäjä ja fysiikkavalmentaja Mika Saari, joka on seurannut eri lajien yläkouluikäisten urheilijoiden testisuorituksia.

– Valmentaja saa testistä paljon sellaista informaatiota, joka kannattaa huomioida harjoittelussa. Pelkästään lajisuoritusta tarkkailemalla on huomattavasti vaikeampi nähdä nuoren urheilijan valmiudet ja kehittämisen kohteet. Testin tekeminen ja keskustelu ohjaa myös nuorta urheilijaa huomaamaan omat kehittämisen kohteensa, hän jatkaa.

Taitovalmiustesti pohjautuu saksalaiseen KTK-testiin (Körperkoordinationstest für Kinder). Suomalaisversiota, taitovalmiustestiä, on täydennetty yhdellä testiosiolla ja KTK-testin palaute on muokattu soveltumaan paremmin urheileville lapsille ja nuorille. Testi on rakennettu yhteistyössä Valon, KIHUn ja Kisakallion urheiluopiston kanssa. Testi on pilotoitu viime vuoden aikana ja nyt se on valmis kaikkien käyttöön.

Tervetuloa Taitovalmiustestin demotilaisuuksiin

Testiä esitellään kevään aikana eri paikkakunnilla kiertävällä Sinettiseurakiertueen yhteydessä järjestettävissä avoimissa demotilaisuuksissa.

– Tervetuloa kaikki kiinnostuneet tutustumaan Taitovalmiustestin toteuttamiseen. Testin tekemisen jälkeen urheilijat kirjaavat testituloksensa maksuttomaan kasvaurheilijaksi.fi -palveluun, josta urheilija saa henkilökohtaisen palautteen. Palaute kertoo urheilijan vahvuudet ja eniten kehittämistä kaipaavat osa-alueet sekä antaa vinkkejä liikunnallisten perustaitojen harjoitteluun, kertoo lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Laura Tast Valosta.

– Taitovalmiustestivälineistö on rakennettu urheilijaryhmien testaamista varten, jotta seuroissa testin tekeminen on mahdollisimman helppoa, Tast jatkaa.

Taitovalmiustestin demotilaisuudet ovat avoimia kullakin paikkakunnalla kaikille kiinnostuneille.