VESISANKARIT TULEVAT!

13.5.2015 Liitto

LEHDISTÖTIEDOTE

12.5.2015

Julkaisuvapaa heti

 

VESISANKARIT TULEVAT!

 

Suomi on tuhansien järvien maa, jossa vesillä liikkumisen taidot ovat jokaiselle tarpeellisia. Laaja vesiympäristömme tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen, tutkimiseen, havainnointiin ja henkilökohtaisen luontosuhteen vahvistamiseen. Vesisankarit -hanke toteutetaan laajana liikunta- ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Yhteisenä tavoitteena on innostaa koululaisia tutustumaan vesiympäristöön ja hankkimaan taidot turvalliseen vesillä liikkumiseen.  

 

Vesisankarit -hankkeessa opetellaan vesillä toimimisen taitoja monipuolisesti eri vuodenaikoina. Hanke tarjoaa oppimateriaalia uimataidosta ensiaputaitoon ja navigointitaitoihin. Materiaalin avulla vesillä liikkumisen taitoja on helppo ja hauska oppia toiminnallisesti osana eri oppiaineita. Tärkeimpänä tavoitteena on ennaltaehkäistä vesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka voivat pahimmillaan johtaa hukkumisiin.

 

”Uudet nettisivut www.vesisankarit.fi on avattu toukokuun alussa. Sivustolta löydät innostavaa ja monipuolista materiaalia, jonka avulla voit vaivattomasti harjoitella vesitaitoja eri toimintaympäristöissä. Ympäristöinä voi toimia liikuntasali, luokkahuone tai vaikkapa uimaranta. Luonto on kaikkien meidän ulottuvilla ja tarjoaa mahdollisuuden harrastaa edullisesti. Laaja uimahalliverkosto takaa turvallisen ja ympärivuotisen paikan, jossa lapset voivat yhdessä vanhempien kanssa harjoitella turvallisesti vesiliikuntataitoja”, kertoo Koululiikuntaliiton liikunta-asiantuntija Sari Turunen.

 

Vesisankarit mukana vesiturvallisuuden edistämisessä

 

Vuonna 2016 voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman perusteissa vuosiluokkien 3.-6. tavoitteena on opettaa perusuimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä. Uimataito (2011) tutkimuksen mukaan koululaisten uimataito oli merkittävästi parempi paikkakunnilla, joilla uinninopetusta järjestettiin kaikilla luokka-asteilla. Koulujen kautta tavoitetaan kattavasti eri taustoja omaavia lapsia ja nuoria. Yksi Vesisankarit -hankkeen tavoitteista on luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet esimerkiksi eri kulttuuritaustoista tuleville koululaisille oppia vesillä toimimisen taitoja koulun lähiympäristössä.  

 

”Järjestämme syksyllä 2015 Vesisankarit -tapahtumia viidellä eri paikkakunnalla; Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tapahtumien rasteilla harjoitellaan vesipelastus-, ensiapu- ja navigointitaitoja sekä veneilytaitoja mm. purjehdussimulaattorissa”, lupaa Sari Turunen

 

Vesisankareita ovat tekemässä Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto.  Hanketta rahoittaa Reijo Rautauoman säätiö.

 

Lisätietoja

Koululiikuntaliitto, Sari Turunen, liikunta-asiantuntija, Vesisankarit-hanke, sari.turunen(at) kll.fi  tai matkapuhelin 044 713 0821