Syyskokous valitsi uudet hallituksen jäsenet

16.11.2016 Liitto

Suomen Melonta- ja Soutuliiton sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 12.11.2016 Helsingissä. Koolla oli äänivaltainen edustaja 20 seurasta. Kokouksessa valittiin hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle.

Syyskokous valitsi uudet jäsenet kaksivuotiskaudelle 2017-2018.

Uudet hallituksen jäsenet:

  • Jyri Hämäläinen (jatkava jäsen)
  • Matti Jääskeläinen (uusi jäsen)
  • Pekka Mukula (jatkava jäsen)

Uuden hallituksen kausi alkaa vuoden 2017 alussa. Hallitus vuonna 2017 on siis kokonaisuudessaan: Ralf Sund (puheenjohtaja), Jyri Hämäläinen, Markku Jokisipilä, Matti Jääskeläinen, Minna Kantsila, Pekka Mukula ja Anne Rikala.

 

Muita syyskokouksen päätöksiä

Jäsenmaksuun muutoksia

Syyskokous päätti korottaa liiton jäsenmaksua. Päätettiin, että jäsenmaksusta poistetaan seuran jäsenmäärään perustuva porrastus ja jäsenmaksuksi päätettiin 6 €/seuran jäsen. Tapahtumajärjestäjäjäsenen maksu on 250 €/ vuosi ja kannatusjäsenen 500 €/vuosi tai 5000 €/ikuinen. Liittymismaksua ei peritä.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 39-20. Vastaesityksenä oli jäsenmaksun säilyttäminen ennallaan ja vuoden 2016 tasolla. Merimelojat ry jätti päätöksestä kirjallisen vastalauseen.

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma

Syyskokous päätti vuoden 2017 toimintasuunnitelmasta. Liiton keskeisiksi kehittämiskohteiksi päätettiin omarahoituksen nostaminen, nuorisotoiminnan ja seuratoiminnan kehittäminen sekä viestintä.

Liiton toiminnan strategisia päämääriä ovat: hallinnollisesti tehokas, elinvoimaiset seurat, kilpaurheilussa menestyvä, kasvava harraste- ja nuorisotoiminta sekä viestintä, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet.

Syyskokous antoi vahvan viestin seuratoiminnan ja nuorisotoiminnan kehittämisestä. Kokouksessa nousi esiin yhteinen huoli nuorten harrastajamäärien vähenemisestä seuroista. Hallitukselle annettiin tehtäväksi päättää suunnitelmasta, jolla uusien seuraohjaajien palkkaamista seuroihin tuetaan liiton toimesta apuraha-/ stipendityyppisesti.

Kullekin lajille on tehty myös oma toimintasuunnitelma tulevaksi vuodeksi.

Toimintasuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan nettisivuilta.

Vuoden 2017 talousarvio

Syyskokous hyväksyi hallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioksi. Talousarvio tavoittelee nollatulosta.

Maksutaulukko kurinpitomääräysten liitteeksi

Kevätkokouksessa hyväksyttyjen kurinpitomääräysten liitteeksi hyväksyttiin rangaistusmaksun maksutaulukko.

 

Syyskokousaineisto kokonaisuudessaan on luettavissa täältä