Ulkoilufoorumi: Ulkoilun asemaa vahvistettava kunnissa

10.10.2016 Yleinen

Ulkoilufoorumi: Ulkoilun asemaa vahvistettava kunnissa

Melkein kaikki suomalaiset (96 %) harrastavat tavalla tai toisella ulkoilua: keskimäärin ulkoillaan 2–3 kertaa viikossa.

Ulkoilufoorumi julkaisi syyskokouksensa yhteydessä kuntavaalitavoitteensa. Kunnissa tulisi tiedostaa, että ulkoilun mahdollisuuksien lisääminen on edullisin ja helpoin tapa tukea asukkaiden hyvinvointia.

”Hyviin ulkoilupaikkoihin panostaminen on kunnalle kannattavaa, koska ulkoilupaikat ovat usein edullisia ylläpitää ja ne ovat tasa-arvoisesti kaikkien käytössä. Ulkoilu mahdollistaa sosiaalisten terveyserojen tasaamisen”, Ulkoilufoorumin puheenjohtaja ja Suomen Ladun toiminnanjohtaja Eki Karlsson sanoo.

Lähivihreä eli arkiympäristössä lähellä olevat metsät ja puistot parantavat asukkaiden hyvinvointia. Taajamien kaavoituksessa onkin tärkeää säilyttää lähimetsät koulujen, päiväkotien ja asuinalueiden vieressä. Kaikilla tulisi olla helppo pääsy metsään. Aidossa metsäluonnossa samoilu elvyttää tehokkaasti ja on hyvää vastapainoa sisällä istumiselle.

Toiminnanjohtaja Fred Sundwall Suomen Ratsastajainliitosta muistuttaa, että tärkeä asia ulkoilupaikkojen kehittämisessä on kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen:

“Harrastajat tietävät itse, millaisia ulkoilupaikkoja kunnassa tarvitaan ja vastaavatko ulkoilupaikkojen kunto ja laatu tarpeita.”

”Suomessa on yli 188 000 järveä, mutta vapaiden, kaikkien käytössä olevien rantojen olemassaolo ei ole itsestäänselvää”, toteaa Kai Lindqvist Suomen Melonta ja Soutuliitosta.

”Kunnissa tulee muistaa, että rakentamattomat rannat, uimapaikat ja veneiden ja kanoottien vesillelaskupaikat ovat edellytys vesistöjen virkistyskäytölle. Kuntien tulisi suojata taajamien rantoja rakentamiselta ja turvata kuntalaisille vapaa pääsy rannoille”, Lindqvist lisää.

Kalastusharrastus on vetovoimainen luontosuhdetta ylläpitävä ulkoilun muoto.

“Helposti saavutettavia lähikalastuspaikkoja luomalla ja tunnetuksi tekemällä kunnat voivat parantaa kaikkien kuntalaisten mahdollisuuksia kokea arjen keskellä kalastuksen riemua”, sanoo Olli Saari Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöstä.

Ulkoilufoorumi painottaa, että on erityisen tärkeää, että lasten ja nuorten ulkoilumahdollisuuksia edistetään.

”Tätä varten tarvitaan viheralueiden, viherkäytävien ja erilaisten ulkoilupaikkojen verkosto, johon on helppo päästä kotoa ja jota voidaan hyödyntää myös koulu- ja päiväkotipäivän aikana sekä harrastuksissa”, Jaakko Nippala Suomen Partiolaisista sanoo.

Ulkoilufoorumi on ulkoilua edistävien kansalaisjärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteinen ajankohtaisfoorumi.

Tarkemmat ulkoilun kuntavaalitavoitteet ja lisätiedot Ulkoilufoorumista löydät täältä.

Lisätietoja:
Eki Karlsson, Ulkoilufoorumin puheenjohtaja, Suomen Latu ry
Kai Lindqvist, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry
Olli Saari, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry
Jaakko Nippala, Suomen Partiolaiset ry
Fred Sundwall, Suomen Ratsastajainliitto ry