Vesisankarit-käsikirja kannustaa ilmiölähtöiseen opetukseen

27.1.2016 Yleinen

Melonta- soutuliitto on ollut mukana koostamassa Vesisankarit käsikirjaa.

LEHDISTÖTIEDOTE

27.1.2016 Julkaisuvapaa heti

 

Vesisankarit-käsikirja kannustaa ilmiölähtöiseen opetukseen

Tuhansien järvien ja laajojen merenrantojen Suomessa uimataito sekä erilaiset vesillä liikkumistaidot ovat kansalaistaitoja, joita kannattaa vaalia. Uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen erityisasemaa korostaa se, että uinti on ainoana lajina mainittu erikseen valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman liikunnan perusteissa.

”Vesisankarit-käsikirjan avulla haluamme tarjota monenlaisia mahdollisuuksia käsitellä vesiteemaa eri luokka-asteilla ja eri oppiaineissa. Uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 kannustavat oppiainerajat ylittävään opetukseen sekä aktiivisempaan oppijuuteen”, kertoo luokanopettaja Sari Kontra, yksi Vesisankarit-käsikirjan kirjoittajista.

1.8.2016 käyttöön otettavien opetussuunnitelman perusteiden yhtenä vuosiluokkien 3.-6. liikunnan tavoitteena on opettaa perusuimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä. Uimataito (2011) tutkimuksen mukaan koululaisten uimataito oli merkittävästi parempi paikkakunnilla, joilla uinninopetusta järjestettiin kaikilla luokka-asteilla. ”Vaikka monia vesillä liikkumisen taitoja voidaan harjoitella kuivalla maalla, niin uimaan opitaan ainoastaan vedessä. Koulujen järjestämä uimaopetus on merkittävässä roolissa lasten uimataidon kannalta”, muistuttaa liikunta-asiantuntija Sari TurunenKoululiikuntaliitosta.

Vesisankarit-käsikirjan avulla opetetaan tärkeitä vesillä liikkumistaitoja

”Vesisankarit -toiminta tukee koululaisten uimataidon ja vesillä liikkumistaitojen kehitystä erinomaisesti. Turvallinen vesillä liikkuminen vaatii olosuhteiden hahmottamista, omien taitojen tiedostamista, sekä oikeanlaista asennetta. Näitä ominaisuuksia Vesisankarit -hankkeen toimijat edistävät”, kertoo Tero Savolainen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.

Vesisankarit-käsikirjasta on hyötyä opetuksen järjestäjille ja opettajille perusopetuslain mukaisesti elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja opetettaessa. ”Käsikirja tarjoaa vinkit vesillä liikkumisen taitojen monipuoliseen ja turvalliseen harjoitteluun eri ympäristöissä kaikkina vuodenaikoina. Käsikirja on kouluille maksuton ja se on ladattavissa www.vesisankarit.fi. Koululiikuntaliiton osastolla Educa-messuilla 29.–30.1.2016 Messukeskuksessa jaetaan 1000 käsikirjaa”, sanoo Sari Turunen Koululiikuntaliitosta.

Vesisankarit -hankkeessa innostetaan koululaiset harjoittelemaan kattavasti vesillä toimimisen taitoja eri vuodenaikoina. Hanke tarjoaa opettajille, vanhemmille ja koululaisille oppimateriaalia uimataidosta ensiaputaitoon ja navigointitaitoihin. Keväällä 2016 järjestetään 10 paikkakunnalla Vesisankarit-tapahtumat, joissa koululaiset opettelevat toiminnallisilla rasteilla vesillä liikkumisen taitoja.

Vesisankareita ovat tekemässä: Koululiikuntaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto sekä Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto.  Hanketta tukee Reijo Rautauoman säätiö.

 

Lisätietoja

Koululiikuntaliitto, Sari Turunen, liikunta-asiantuntija, Vesisankarit-hanke, sari.turunen(at)kll.fi  tai matkapuhelin 044 713 0821.