WADA on julkistanut vuoden 2017 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon

7.10.2016 Yleinen

Maailman antidopingtoimisto WADA on julkistanut vuoden 2017 kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luettelon sekä yhteenvedon tärkeimmistä muutoksista ja lisähuomautukset vuodelle 2017. WADAn johtokomitea hyväksyi luettelon 21.9.2016, ja se tulee voimaan 1.1.2017. Luettelossa määritetään, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä kilpailujen aikana ja kilpailujen ulkopuolella ja mitkä aineet ovat kiellettyjä missäkin urheilulajissa.

– WADA julkistaa vuoden 2017 kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelon. Se on yksi viidestä pakollisesta kansainvälisestä standardista, jotka koskevat kaikkia maailman antidopingsäännöstön allekirjoittajia, Maailman kaikkien urheilijoiden tulee noudattaa näitä standardeja, eikä niiden tahallista rikkomista voida sallia. Luettelo päivitetään vuosittain ja julkistetaan kolme kuukautta ennen sen voimaantuloa, jotta kaikilla asianosaisilla ja erityisesti urheilijoilla ja heidän lähipiirillään on riittävästi aikaa tutustua siihen ja siihen tehtyihin muutoksiin, WADAn puheenjohtaja Sir Craig Reedie sanoo.

– Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelo julkistetaan kaikkien asianosaisten kanssa käydyn laajan, yhdeksän kuukautta kestäneen katselmusprosessin jälkeen. Asiantuntijat perustavat luettelon katselmoinnin luonnontieteelliseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen, erilaisiin trendeihin sekä viranomaisilta ja lääketeollisuudelta saatuihin tietoihin. Tällä tavalla he pyrkivät säilyttämään etumatkansa vilppiin turvautuviin. On erittäin tärkeää, että urheilijat perehtyvät luetteloon ja että he ottavat yhteyttä omiin antidopingorganisaatioihinsa, jos he ovat epätietoisia jonkin aineen tai menetelmän käytöstä, WADAn pääsihteeri Olivier Niggli sanoo.

Luettelon vuosittainen tarkistus tapahtuu WADAn johdolla. Prosessi alkaa tammikuussa pidettävällä aloituskokouksella ja päättyy luettelon 1.10. tapahtuvaan julkistukseen. Prosessi on luonteeltaan yhdeksän kuukautta kestävä kuulemisprosessi, joka käsittää tiedonkeruun, luonnosten lähettämisen lausuntokierrokselle asianomaisille, komitean suositusten huomioonottamisen sekä luettelon hyväksymisen WADAn hallintoneuvoston syyskuun kokouksessa.

On otettava huomioon, että urheilijalla on oltava pätevä lääketieteellinen syy käyttää luettelossa mainittua kiellettyä ainetta tai menetelmää. Käytölle voidaan hankkia hyväksyntä kansainvälisen erivapausstandardin (ISTUE) nojalla, joka on maailmanlaajuisesti urheilijoiden, lääkäreiden ja antidopingtoimijoiden hyväksymä.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017 muutokset ovat vähäisiä verrattuna vuoden 2016 luetteloon ja osin täsmennyksiä. Muun muassa astman hoidossa käytettävän inhaloitavan salbutamolin sallittua annostusta on täsmennetty. Inhaloitavan salbutamolin maksimiannos oli aiemmin määritelty 1600 mikrogrammaan vuorokaudessa ja tämä on nyt täsmennetty muotoon 800 mikrogrammaa 12 tunnin aikana. Tällä korostetaan sitä, että vuorokausiannosta ei saa ottaa yhdellä kertaa. Lisäksi WADA on lisännyt seurantaohjelmaansa useamman beeta-2-agonistin eli avaavan astmalääkkeen samanaikaisen käytön.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017 -luettelo julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sähköisessä muodossa Suomen antidopingtoimikunta ADT:n internetsivuilla vuoden alussa.

WADAn dokumentit:
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 2017
Yhteenvetoon tärkeimmistä muutoksista
Seurantaohjelma

Lisätietoja:

Susanna Sokka
SUEK – viestintäpäällikkö
gsm 040 740 7477