Haku auki seuraohjaajien palkkausstipendiin

2.5.2017 Liitto

Melonta- ja Soutuliitto julistaa haettavaksi seuraohjaajastipendin nuorten seuraohjaajien palkkaukseen. Haku päättyy 22.5.2017.

Melonta- ja Soutuliitto julistaa haettavaksi seuraohjaajastipendin nuorten seuraohjaajien palkkaukseen. Stipendin tarkoitus on kannustaa seuroja järjestämään nuorille kesäkaudeksi säännöllistä ohjelmaa palkkaamalla nuorille ohjaajia ja valmentajia. Toiminnan tavoitteena tulee olla ympärivuotinen ohjattu toiminta, ja sitä kautta aktiivisten nuorten harrastajien lisääminen seurassa. 

Tuen määrä

Stipendin suuruus 150 €/ kk. Stipendiä voi hakea kesäkauden toimintaan 1.5.-30.9.2017 Tuki on maksimissaan 750 €/ seura.

Stipendin ehdot

Ohjaajan toimenkuvassa nuorten ohjaaminen on etusijalla. Muut tehtävät esim. kanoottivuokraus eivät saa häiritä nuorten toiminnan ohjaamista.

Vaatimuksena on lajituntemus sekä vähintään nuorten ohjaajakoulutuksen (NOK) käyminen sekä osallistuminen liiton perehdyttämistilaisuuteen. Lisäksi rikosrekisteriote.

Palkatun ohjaajan työaika tulee olla vähintään 10 h/vko (keskimäärin) ja sen tulee sisältää vähintään kolme lapsille ja nuorille suunnattua harjoitusta viikossa.

Mukaan tulisi saada vähintään 10 uutta harrastajaa (lasta tai nuorta).

Seuran tulee tehdä kirjallinen työsopimus ja hoitaa työnantajavelvoitteensa. Vaihtoehtoisesti seura voi tehdä ostopalvelusopimuksen. Seuran tulee tarkastaa ohjaajan rikosrekisteriote. Seuran tulee osoittaa ohjaaja/esimies ohjaajan tueksi sekä laatia alustava suunnitelma kesäkauden ohjattujen harjoitusten sisällöksi.

Perehdyttämistilaisuus
Tuen saaneille järjestetään perehdytystilaisuus, jossa käsitellään

  • Perustiedot liitosta
  • Vesisankarit-hankkeeseen tutustuminen. Kotiratasoutu -konseptiin tutustuminen.
  • Alkeismelontakouluun tutustuminen. Soudun alkeiskouluun tutustuminen.
  • Dopingsääntöihin tutustuminen.
  • Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan tutustuminen. Erityisryhmien ohjaamiseen tutustuminen.
  • Malli pitkäjänteisen ohjatun toiminnan jatkuvuuden ja taloudellisen kannattavuuden mahdollistamiseksi

Toimintakausi

1.5.-30.9.2017 (voi olla myös lyhyempi)

Hakeminen

Seuran tulee hakea ohjaajastipendiä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksessa seuran tulee kuvata nuorisotoimintansa tavoitteet ja suunniteltu toiminta.  Lisäksi seuran tulee tehdä suunnitelma ympärivuotisen nuorisotoiminnan vakiinnuttamiseksi. Hakemuksessa tulee olla mukana toiminnan talousarvio. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää luonnos työsopimuksesta tai ostopalvelusopimuksesta.

Vapaamuotoinen hakemus tulee lähettää osoitteeseen toimisto@smsl.fi, otsikkokenttään teksti: seuraohjaajastipendi. Tukea voi hakea takautuvasti 1.5. alkavaan toimintaan.

Hakuaika päättyy 22.5.2017

 

Seuranta

Seura raportoi liitolle toiminnasta ja toimittaa työsopimuksen sekä palkkakuitit. Seuran tulee myös raportoida osallistuneiden määrä ja hankkeelle osoitettujen tavoitteiden saavuttaminen syksyllä järjestettävän tapaamisen yhteydessä. Lokakuussa tukea saaneiden seurojen edustajat tapaavat yhteisessä tapaamisessa, jossa kootaan ja dokumentoidaan hyvät käytänteet ja kokemukset, sparrataan tulevan talvikauden toimintaa. Toiminnan vakiinnuttamista seurataan vuosi hankkeen jälkeen.

Lisätietoja

Harrastekoordinaattori Kai Lindqvist