Liiton antidopingohjelma on uusittu

24.3.2017 Liitto

Suomen Melonta- ja Soutuliiton antidopingohjelma on uusittu. Hallitus hyväksyi uusitun antidopingohjelman 13.3.2017. 

Vuoden 2015 alusta voimaan astunut Maailman antidopingsäännöstö velvoittaa urheilijoita, urheilijoiden tukihenkilöitä ja lajiliittoja sitoutumaan antidopingtoimintaan ja tukemaan sitä omilla toimillaan.

Säännöstön keskeisenä tarkoituksena on turvata urheilijoille oikeus osallistua urheiluun, jossa ei käytetä dopingia, ja näin edistää urheilijoiden terveyttä sekä oikeudenmukaista ja tasavertaista kohtelua, turvata vaikuttavat menettelytavat dopingin käytön havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi sekä tehokkaat ja oikeudenmukaiset menettelytavat dopingrikkomusten selvittämiseksi ja seuraamusten määräämiseksi.

Lue uusittu antidopingohjelma tästä linkistä.