Opinnäytetyö melojien olkapäävammojen ennaltaehkäisystä valmistunut – ota vinkit talteen!

13.12.2017 Yleinen

Oppaassa on useita kuivalla maalla tehtäviä harjoitteita. Kuva: Kristiina Lehtonen ja Saana Sireeni
Oppaassa on useita kuivalla maalla tehtäviä harjoitteita. Kuva: Kristiina Lehtonen ja Saana Sireeni

Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat Kristiina Lehtonen ja Saana Sireeni tekivät opinnäytetyönsä Suomen Melonta- ja Soutuliitolle tukemaan melojien olkapäävammoja ennaltaehkäisevää harjoittelua.

Opinnäytetyöhön on koottu olkapään ja hartiarenkaan anatomia, melonnan biomekaniikka, urheiluvammojen taustat, tyypillisimmät melojien olkapäävammat sekä urheiluvammoja ennaltaehkäisevässä harjoittelussa huomioitavat osa-alueet.

Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin opas, jota melojat pystyvät hyödyntämään osana alkulämmittelyään sekä itsenäistä harjoittelua. Oppaan harjoitteet on valittu ennaltaehkäisemään melojien tyypillisimpiä olkapäävammoja vaikuttamalla niiden riskitekijöihin kuten lihasheikkouteen, kudosten vähentyneeseen joustavuuteen ja rajoittuneisiin liikelaajuuksiin.

Voima- ja venytysharjoituksien on todettu olevan olkapäävammojen tehokkainta ennaltaehkäisyä. Liikkuvuusharjoittelussa keskitytään melontaliikkeelle ominaisen olkanivelen sisäkierron lisäämiseen sekä rintarangan liikkuvuuteen. Valituilla lihasvoimaharjoitteilla pyritään vahvistamaan monipuolisesti hartiarenkaan niveliä tukevia lihaksia.

Opas kannattaa printata vaikkapa vajan seinälle kaikkien harrastajien tutustuttavaksi. Opas on ladattavissa materiaalipankista.

Lehtosen ja Sireenin opinnäytetyö on luettavissa myös kokonaisuudessaan täällä.