Haetaan uusia jäseniä kilpailu- ja valmennusvaliokuntaan ja koulutusvaliokuntaan

Hallitus pyytää jäsenseuroilta ehdotuksia kilpailu- ja valmennusvaliokunnan ja koulutusvaliokunnan jäseniksi. 

Kilpailu- ja valmennusvaliokunta

Kilpailu- ja valmennusvaliokunnan tehtävänä on mm.:

– hyväksyä ja valvoa yleisiä ja eri lajien kilpailusääntöjä lajipäälliköiden ja lajijaostojen avustuksella
– myöntää kansallisten arvokilpailujen järjestämisoikeudet (pois lukien puuvene- ja sisä- soutu) lajien esitysten pohjalta
– päättää urheilijoiden valinta- ja karsintakriteerit eri arvokilpailuihin laji- ja valmennuspäälliköiden esitysten pohjalta
– nimetä urheilijat arvokilpailuihin laji- tai valmennuspäälliköiden esityksestä. Olympiavalintaesitykset vahvistaa hallitus valiokunnan esityksestä
– toimii ensimmäisenä valitusasteena urheilullisissa kysymyksissä (pois lukien puuvene- ja sisäsoutu)

Valiokunnan jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Ehdokkaalta edellytetään hyvää sääntöjen tuntemista ja laajaa melonnan ja soudun kilpailulajien tuntemusta. Nyt kilpailu- ja valmennusvaliokuntaan haetaan erityisesti ratamelonnan tuntijaa.

Koulutusvaliokunta

Koulutusvaliokunnan tehtävänä on:

– kehittää melonnan ja soudun ohjaaja- ja valmennuskoulutusta

– vastata melonnan turvallisuuskoulutuksesta

– vahvistaa melonnan koulutusjärjestelmän mukaiset kouluttajaoikeudet

Haluamme kehittää koulutusvaliokunnan tehtäväkenttää koskemaan laajasti melonnan ja soudun koulutustoimintaa niin retkeilyn kuin kilpaurheilunkin näkökulmasta. Valiokunta työskentelee pääosin pienryhmissä ja kokoontuu kokonaisuudessaan 1-2 kertaa vuodessa.

Valiokunnan jäseniksi toivotaan koulutusta tuntevia ja ohjauksen ja valmennuksen kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.

Ehdota uusia jäseniä valiokuntiin

Jäsenseuroja pyydetään tekemään esityksiä ehdokkaista uusiksi valiokuntien jäseniksi 15.2.2018 mennessä osoitteeseen toimisto(at)smsl.fi.

Lisätietoja: Marjaana Risku, marjaana.risku(st)smsl.fi, 050 370 7199