Nuorisotoiminnan tapaaminen – ohjaajavaihdolla uusia ideoita

28.11.2018 Liitto Nuoriso

Melonnan ja soudun nuorisotoiminnan kehittämistapaaminen järjestettiin liiton syyskokouksen yhteydessä 17.11.2018 Helsingissä. Kesäkauden 2018 aikana toteutettiin kaksi nuorisotoiminnan kehittämishanketta, nuorten seuraohjaajien palkkaamisen seuraohjaaja-avustus sekä lasten ja nuorten melonnan alkeiskoulutuksen kehittämishanke. Tapaamisessa keskitymme näihin aiheisiin. 

Nuorten seuraohjaajien palkkaustuki

Avustusta maksettiin 150€ / kk ajalle 1.5.-30.9. Avustus otettiin käyttöön vuonna 2017 ja on kirjattu myös ensi vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Tänä vuonna avustusta ovat saaneet Takon Soutajat, Kangasalan Melojat, Vanajaveden Vesikot ja Tampereen Vihuri.  

Lasten ja nuorten melonnan alkeiskoulut

Lasten ja nuorten alkeisopetuksen materiaali on valmistunut vuonna 2017. Materiaali sisältää alkeismelontakoulun sisältösuosituksen, turvallisuussuositukset, ohjaajien pätevyyssuositukset, kalustosuositukset, ohjeellisen aikataulumallin sekä n. 30 erilaista harjoitetta.

Kesän 2018 aikana harrastekoordinaattori Kai Lindqvist ja liikunnanohjaajaopiskelija, freesylen maajoukkuemeloja Visa Rahkola kävivät tutustumassa viiden seuran alkeiskouluihin. Tapaamisessa kävimme läpi kokemuksia kesän melonta- ja soutukouluista ja mietimme mahdollisia kehittämisideoita.

Soudulle ollaan kehittämässä vastaavanlaista konseptia. Kehitystyössä koetetaan hyödyntää melontaseuroilta saatuja kokemuksia.

Tapaamiseen osallistuivat, Takon Soutajat, Vanajaveden Vesikot, Tampereen Vihuri, Lahden Vesisamoilijat Hiidenveden Purjehtijat sekä Kesälahden Urheilijat.

Tapaamisen muistio, seuraohjaaja-avustuksen loppuraportti sekä roadshown-loppuraportti löytyvät materiaalipankista.

Visa Rahkolan Lahden melontakoulusta tekemä video löytyy täältä.