Opinnäyte kilpamelojien alaselkävaivojen ennaltaehkäisystä valmistunut

14.12.2018 Yleinen

KILPAMELOJIEN ALASELKÄVAIVOJEN ENNALTAEHKÄISY

 

Lahden ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat Henna Mehtänen, Jaana Pasanen sekä Anu Sinkko tekivät opinnäytetyön alaselkävaivojen ennaltaehkäisystä Suomen Melonta- ja Soutuliitolle.

Opinnäytetyöhön on koottu tietoa mm. melonnan ja alaselän biomekaniikasta, alaselän anatomiasta, faskioista, yleisistä alaselkävaivoista melojilla sekä alaselkävaivojen ennaltaehkäisystä.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kirjallinen opas ja harjoitusohjelma alaselkävaivojen ja vammojen ennaltaehkäisyyn kilpamelojille ja heidän valmentajilleen sekä muille lajin parissa työskenteville. Tarkoituksena opinnäytetyöllä oli kehittää kilpamelojien oheisharjoittelua sekä tuoda tietoa alaselkävaivoista ja niiden riskitekijöistä.

Harjoitusohjelman harjoitteet on valittu tieteelliseen tutkimusnäyttöön pohjautuen. Alaselkävaivojen ennaltaehkäisyyn vaikuttavia tekijöitä ovat mm. keskivartalon hallinta ja lantiorenkaan stabiliteetti. Ohjelman liikkeet ovat koko lihasketjuja aktivoivia dynaamisia liikkeitä, joiden tarkoituksena on mm. kehittää keskivartalon hallintaa eri alkuasennoissa, tasapainoa, liikkuvuutta, voimaa sekä koordinaatiota.

Nykytiedon valossa esitetään, että faskiajärjestelmän harjoituttamisella urheilijoilla pelkän lihasvoiman tai hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoituttamisen sijaan voitaisiin saavuttaa vammoja ennaltaehkäisevä vaikutus. Faskialinjojen aktiivisella toiminnallisella harjoittelulla voidaan saavuttaa optimaalinen kehon elastisuus ja kimmoisuus ja sitä kautta vammoja ennaltaehkäisevä vaikutus.

Opas ja harjoitusohjelma löytyy täältä.

Opinnäytetyö on saatavissa kokonaisuudessaan Theseus-tietokannasta: https://www.theseus.fi/handle/10024/157543